Onderzoek naar aardwarmte als alternatief voor aardgas ; Meerdere kansrijke locaties in Leidse regio

Aardwarmte kan in de Leidse regio een serieus alternatief voor aardgas zijn voor het verwarmen van huizen en gebouwen. Deze week hebben vier marktpartijen een vergunning gekregen van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) om te onderzoeken of aardwarmte voor onze regio haalbaar is. Aardwarmte is duurzame warmte die uit de diepe ondergrond wordt gehaald.

Wat is aardwarmte?

Diep in de aarde is het warm. Hoe dieper in de aarde, hoe warmer het daar is. Met iedere kilometer diepte stijgt de temperatuur met zo’n 30˚C. Een deel van de gesteenten in de bovenste kilometers van de aardkorst is poreus en gevuld met water. Op twee tot drie kilometer diepte bevindt zich dus water met een temperatuur van rond de 70˚C. Dit kan naar boven worden gehaald en via een warmtenet naar huizen en gebouwen worden gebracht. Als het afgekoeld is, wordt het weer teruggepompt. 

Aardwarmte naast warmte uit Rotterdam en lokale warmtebronnen

Leiden en de omliggende gemeenten onderzoeken ook de mogelijkheden voor de aanleg van een open warmtenet waar verschillende warmtebronnen op kunnen worden aangesloten. Wethouder duurzame verstedelijking Fleur Spijker: “Dit is een goede stap. Wanneer aardwarmte haalbaar blijkt zou dit, naast warmte uit Rotterdam en lokaal opgewekte warmte, op dit open net kunnen worden ingevoed. Hiermee ontstaat een robuust energiesysteem voor de toekomst dat niet afhankelijk is van één warmtebron. Dat is ook goed voor de betaalbaarheid. Een duurzame, betrouwbare en betaalbare energietransitie blijft voor ons en de gemeenten om ons heen leidend.”

Opsporingsvergunning pas de eerste stap 

Voordat aardwarmte daadwerkelijk gebruikt kan worden, zijn er nog heel wat stappen te doorlopen. Eerst wordt op een aantal kansrijke locaties de ondergrond onderzocht en gekeken of het oppompen van aardwarmte daar haalbaar is. Belangrijk is daarbij ook de situatie boven de grond. Gemeente, provincie, ministerie en waterschap overleggen met de partijen wat de meest geschikte locaties zouden kunnen zijn voor een aardwarmte-installatie. Vervolgens moeten er proefboringen worden gedaan. Pas als daaruit blijkt dat daadwerkelijk aardwarmte gewonnen kan worden en de locatie geschikt is, kan er een aardwarmte-installatie worden gebouwd.

 Warmtevisie Leiden

Dat aardwarmte een kans biedt om in Leiden van het aardgas af te gaan wordt ook beschreven in de nog vast te stellen Transitievisie Warmte van de gemeente. Over deze visie gaat Leiden uitgebreid met de stad in gesprek. Wethouder Spijker: “We werken, net als alle andere gemeenten, aan een transitievisie warmte. We willen heel graag de ideeën, zoals aardwarmte, toetsen bij onze inwoners en ondernemers. Hiervoor worden onder meer per wijk wijkgesprekken georganiseerd in september en oktober. De uitkomsten van deze gesprekken gaan we nadrukkelijk gebruiken voor onze transitievisie warmte.”