Noordeinde van gevel tot gevel opgeknapt en verkeersveiliger

Het Noordeinde is één van de entrees van onze historische binnenstad. Dagelijks rijden hier veel bezoekers, studenten, bewoners en ondernemers onze stad in en uit. Leiden geeft het Noordeinde de opknapbeurt waar het lang op heeft moeten wachten.

Het Noordeinde wordt van gevel tot gevel opnieuw ingericht. Het gaat om het gedeelte vanaf de Wittepoortsbrug tot de kruising van het Noordeinde/Rapenburg/Kort Rapenburg.

30 km/uurzone  

Met de herinrichting van het Noordeinde verbetert de verkeersveiligheid en wordt de openbare ruimte aantrekkelijker gemaakt. De bestaande 30 km/uur-zone op het Noordeinde wordt uitgebreid. Vanaf de Wittepoortsbrug tot aan het Rapenburg wordt het 30 km/uur. Om de overgang tussen 50 km/uur en 30 km/uur aan te geven, komt er net voor de Wittepoortsbrug een verkeersplateau met een zebrapad. Door een middenberm te maken ter hoogte van het Rembrandtpark krijgt de weg een lichte bocht. Dit zorgt ervoor dat de snelheid van het verkeer omlaag gaat. Het smalle deel van het Noordeinde krijgt in het midden van de weg een strook van klinkers. Hierdoor hebben automobilisten minder snel de neiging om fietsers in te halen. Dat komt de verkeersveiligheid voor vooral de fietsers ten goede. De bushaltes worden voor iedereen toegankelijk gemaakt.

Wethouder Ashley North (Klimaat, Mobiliteit en Financiën): “Wie straks over het Noordeinde de binnenstad in fietst of wandelt ervaart een wereld van verschil. Hoewel we straten niet breder kunnen maken, kunnen we ze wel beter geschikt maken en daarmee veiliger voor het verkeer dat er rijdt. Ik ben erg blij dat de omgeving zo heeft meegedacht, zij wonen en werken daar immers en kennen de verkeerssituatie op hun duimpje. Als alles naar verwachting verloopt wordt de straat begin 2024 opnieuw ingericht en krijgen omwonenden, ondernemers en de verkeersgebruiker de entree tot Leiden die de stad verdient.”

Groene entree binnenstad

Er komt een groene entree van en naar de binnenstad; een 'Parkplein' op het brede deel van het Noordeinde ter hoogte van het Rembrandtpark. De groene middenberm benadrukt dat je op die plek het Singelpark doorkruist. De middenberm zorgt er ook voor dat voetgangers de rijbaan in twee keer over kunnen steken. In de middenberm komen twee bomen en andere beplanting. Ook aan beide kanten van de weg komen bomen en plantvakken.

Daarnaast worden de stoepen van het Noordeinde net zoals in de rest van de binnenstad aangelegd in klinkers en komen er Leidse lantaarns. Dit zorgt ervoor dat het uiterlijk van het Noordeinde straks echt bij de binnenstad hoort.

Fietsparkeren

De volle stoepen door geparkeerde fietsen zijn ook de gemeente een doorn in het oog. Ze blokkeren de doorgang voor voetgangers. Op het brede deel van het Noordeinde is er ruimte voor een brede stoep en hier komen extra fietsparkeerplaatsen. In de nieuwe situatie zijn dat er in totaal 20. Dit zijn er niet genoeg om het fietsparkeerprobleem in het Noordeinde op te lossen. Helaas is er op het smalle deel van het Noordeinde geen plaats voor fietsenrekken. Daarom wordt hier gezocht naar oplossingen in de omliggende straten. Dit wordt opgepakt binnen het nieuwe project Ruimte op Straat en in het uitvoeringsprogramma Fietsparkeren dat we aan het maken zijn, is hier aandacht voor.

Kiosk

De oude bloemenkiosk krijgt een tweede leven bij The Field in het stationsgebied. Op de plek van de kiosk komt nu extra groen.

Gemeenteraad aan zet

Het college van burgemeester en wethouders stelt de gemeenteraad voor om het uitvoeringsbesluit voor de herinrichting van de openbare ruimte van het Noordeinde vast te stellen. Met het uitvoeringsbesluit wordt een gedetailleerde uitwerking van de plannen vastgesteld en het geld beschikbaar gesteld om het project uit te voeren. Als de gemeenteraad in het najaar een positief besluit neemt, kan de uitvoering in het eerste kwartaal van 2024 starten.

Autoluwe binnenstad

De herinrichting van het Noordeinde is onderdeel van de Agenda Autoluwe Binnenstad. Samen maken we ruimte voor een groene, leefbare en economisch vitale binnenstad.