Noodbevel afgekondigd voor Stevenshof

Op maandag 31 oktober heeft burgemeester Lenferink een noodbevel afgekondigd voor de Stevenshof. Dit noodbevel was van kracht tussen maandag 31 oktober 19.55 uur en dinsdag 1 november 9.00 uur.

Uit informatie van de politie bleek dat op maandagavond 31 oktober om 19.30 uur een grote groep van circa 50 jongeren in de Stevenshof in Leiden was samengekomen met de intentie om te vechten. Er waren signalen dat personen uit deze groep aanwezig waren om wraak te nemen naar aanleiding van het geweldsincident in het weekend ervoor, waarbij een jongere gewond is geraakt. Er was sprake van een agressieve sfeer en aanwijzingen van de politie werden niet voldoende opgevolgd. Dit heeft ertoe geleid dat er om 19.55 uur een noodbevel is uitgevaardigd door de burgemeester. Dit bevel hield in dat iedereen die niet in de Stevenshof woont, of gedurende de gelding van dit noodbevel niet in de Stevenshof werkte of op bezoek ging en/of aanleiding gaf tot het redelijke vermoeden dat zij aanwezig waren in de Stevenshof met het doel om de openbare orde te verstoren, zich op aanzeggen van de politie uit het gebied moest verwijderen. Ook was het verboden om met meer dan twee personen samen te scholen rondom de Stevensbloem. De politie heeft dit noodbevel kenbaar gemaakt aan de aanwezigen.

De dagen erna heeft de politie de situatie goed in de gaten gehouden. De komende periode wordt de situatie in de Stevenshof extra gemonitord. Mocht er aanleiding zijn dan volgen nieuwe maatregelen.