Nieuwe straatparkeren in de Leidse binnenstad zorgt voor ruimte en gemak

Met de Parkeervisie Auto- en Fietsparkeren stuurt Leiden op slimme oplossingen voor autoparkeren en investeringen in fietsparkeren. Een van de oplossingen die de raad heeft vastgesteld, is de uitbreiding van vergunningshoudersparkeren in de binnenstad: vrijwel alle parkeerplaatsen op straat in het centrum en het stationsgebied worden bestemd voor vergunninghouders. Daarnaast wijst het college van burgemeester en wethouders een aantal locaties aan waar kortparkeren wordt ingevoerd. Hierdoor neemt het zoekverkeer in de binnenstad af en ontstaat ruimte om parkeerplekken om te vormen tot fietsparkeerplekken, wandelgebied of groenstroken. Zo houden we onze stad aantrekkelijk, met ruimte voor extra woningen, groen, recreatie en bedrijvigheid.

Door het omvormen van vrijwel alle parkeerplekken in de binnenstad en het stationsgebied tot vergunninghoudersplekken wordt het aantal parkeerplaatsen voor bewoners en hun bezoek flink uitgebreid. Bezoekers aan de stad die met de auto komen, kunnen parkeren in de parkeergarages. Zo parkeert de juiste parkeerder op de juiste plek. Als uitzondering blijven op enkele strategische locaties (concentratie van winkels of andere bezoekersfuncties op verdere afstand van een parkeergarage) parkeerplaatsen voor kortparkeerders op straat beschikbaar, met een maximale parkeerduur van 1 uur of 2 uur.

Kortparkeren in het centrum

Op basis van opgestelde uitgangspunten voor locaties en tijden heeft het college van burgemeester en wethouders in samenspraak met belanghebbenden bepaald waar welk kortparkerenregime gaat gelden. De locaties waar kortparkeren geldt, worden voorzien van een parkeerautomaat met rode of blauwe kap. Bij een rode kap geldt maximaal 1 uur parkeren en zijn parkeervergunningen niet geldig. Het voornemen is om dit regime toe te passen in de Doezastraat en op de Lange Mare. Bij een blauwe kap mag maximaal 2 uur geparkeerd worden en zijn parkeervergunningen wel geldig. Het voornemen is dit regime toe te passen op het Morssingelterrein, Schuttersveld, Waardkerkplein, Kaarsenmakersplein, Levendaal, de Lammermarkt en Langegracht (inclusief de parkeerterreinen naast het Tweelinghuis en Stadsbouwhuis).

Leefbaar en verkeersveilig

Door het invoeren van deze maatregelen kunnen bewoners en hun visite makkelijker een parkeerplek vinden en wordt het langparkeren op straat voor bezoekers ontmoedigd. Voor houders van een gehandicaptenparkeerkaart wordt een uitzondering gemaakt: zij mogen straks ook op vergunninghoudersplekken parkeren. Met voldoende parkeerruimte in de parkeergarages blijft de binnenstad goed bereikbaar met de auto. Door de locatiekeuze van kortparkeerplaatsen neemt het zoekverkeer in de krappe straten rond het winkelgebied af. Zo wordt de historische binnenstad aantrekkelijker, schoner en verkeersveiliger.

Parkeerplekken maken ruimte voor fiets, voetganger en groen

Vanwege de invoering van het vergunninghoudersparkeren en het nieuwe kortparkeren kunnen, zoals benoemd in de Agenda Autoluwe Binnenstad, diverse parkeerplaatsen op de Steenschuur, Oude Rijn, Scheepmakerssteeg en Herensteeg worden vervangen door fietsparkeren, wandelgebied en extra groen. Zo ontstaat meer ruimte op de stoep, worden de straten verkeersveiliger en het vertoeven in de binnenstad aantrekkelijker.

Planning en inzage

De concrete invoering van het nieuwe kortparkeren en de uitbreiding van vergunningshoudersparkeren in het centrum staan gepland voor begin 2022. Het collegebesluit ligt vanaf vrijdag 15 oktober zes weken ter inzage en is dan ook te bekijken via www.leiden.nl/inspraak.