Nieuwe bomenverordening versterkt en verbetert de positie van bomen in Leiden

Bomen zijn belangrijk en daarom verdienen ze goede bescherming. Ze filteren de lucht en zorgen voor verkoeling door verdamping en schaduw. Bomen ondersteunen de biodiversiteit met voedsel en onderdak voor insecten en vogels. De nieuwe bomenverordening versterkt en verbetert de positie van bomen in Leiden. We bieden meer bomen betere bescherming en betere bomen geven we de ruimte. Dit geeft een impuls aan klimaatadaptatie en biodiversiteit en is bovendien goed voor de gezondheid van onze inwoners. Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad voor om de nieuwe bomenverordening vast te stellen en daarmee toekomst bestendig te maken.

Ashley North, wethouder Duurzaamheid, Mobiliteit en Beheer Openbare Ruimte: “ik ben blij dat het college de nieuwe bomenverordening heeft vastgesteld. Het Leids bomenbestand wordt hiermee nu echt goed beschermd. Ten eerste alle functionele bomen, de werkpaarden van de stad in onze straten of op terreinen. Werkpaarden omdat ze schaduw brengen en water verdampen in een stedelijke omgeving. Daarnaast beschermen we ook andere waardevolle bomen denk hierbij aan historische bomen, bomen ouder dan 80 jaar of bijvoorbeeld bomen in parken. Zo zijn nog meer bomen beschermd dan de oude verordening beschreef. Goed voor mens en dier dus!”.

Optimale klimaatadaptatie

Bomen spelen een cruciale rol bij het opvangen van weersextremen zoals hevige regenval, lange periodes van droogte en hittestress in de stad. Hoe gezonder en sterker een boom, hoe meer verkoeling tijdens warme zomers. Hoe gezonder en sterker een boom, hoe beter de opvang van regenwater. De nieuwe bomenverordening zet in op grotere waarde van bomen. We verbeteren de mogelijkheden om betere bomen te planten ter vervanging van zieke exemplaren en bomen die niet goed meer groeien. Daarnaast biedt de verordening de mogelijkheid om betere bomen te plaatsen bij onveilige situaties net als nu. 

Impuls voor biodiversiteit

Bomen zijn de voornaamste dragers van biodiversiteit. De verscheidenheid aan vogels en insecten hangt nauw samen met de ecologische waarde van een boomsoort. Hoe hoger de ecologische waarde van een boom hoe beter zijn bijdrage aan de biodiversiteit van de stad. De nieuwe bomenverordening biedt de mogelijkheid de ecologische waarde van het bomenbestand in Leiden te verbeteren. Zo krijgen alle boomsoorten die in Leiden voorkomen een ecologische waardering in het ecologisch register. Deze lijst garandeert de inpassing van meer ecologische bomen in de stad, biedt bomen bescherming en geeft ze een meer vooraanstaande rol in compensatieplannen. Zo kunnen we de biodiversiteit in de stad sneller en beter versterken.

Samen met de stad

De bomenverordening lag ter inzage van vrijdag 22 januari tot en met donderdag 18 maart. In deze periode is de bomenverordening toegelicht tijdens het Groene Ideecafé en konden inwoners en belangenorganisaties deelnemen aan een informatiebijeenkomst. Er zijn in totaal 64 zienswijzen binnengekomen. Het college waardeert deze grote betrokkenheid, zo maken we samen het bomenbestand nog sterker. Naar aanleiding van de zienswijzen is de bomenverordening op een aantal punten aangescherpt. Zo is het doel van de meldplicht duidelijker opgeschreven zodat helder is dat een meldplicht alleen geldt voor beheer en vervanging van zieke en slecht aangepaste bomen in de openbare ruimte. Ook heeft de gemeente het Register Ecologische Bomen aan Naturalis voorgelegd voor een second opinion. Naturalis onderschrijft het belang van het Register Ecologische Bomen, vindt de lijst goed onderbouwd en heeft vier aanpassingen voorgesteld om het register te versterken. Deze aanpassingen zijn overgenomen.