Nieuwe bomenverordening geeft klimaatadaptatie en biodiversiteit een impuls

Leiden heeft de ambitie om in 2050 een leefbare en duurzame stad te zijn. Om dit te kunnen bereiken is aandacht voor klimaatverandering en biodiversiteit van cruciaal belang. Bomen zijn hierbij belangrijke spelers en verdienen daarom bescherming. Om waardevolle bomen in Leiden beter te kunnen beschermen en bomen een meer effectieve bijdrage te laten leveren aan onze duurzaamheidsdoelen heeft het college van burgemeester en wethouder de nieuwe bomenverordening (officieel de verordening fysieke leefomgeving, onderdeel bomen) vastgesteld en vrijgegeven voor inspraak.

Bomen zijn belangrijk en daarom verdienen ze goede bescherming. Ze filteren de lucht en zorgen voor verkoeling door verdamping en schaduw. Bomen ondersteunen de biodiversiteit met voedsel en onderdak voor insecten en vogels. De nieuwe bomenverordening versterkt en verbetert de positie van bomen in Leiden. We bieden meer bomen betere bescherming en betere bomen geven we de ruimte. Dit geeft een impuls aan klimaatadaptatie en biodiversiteit en is bovendien goed voor de gezondheid van onze inwoners.

Optimale klimaatadaptatie

Bij het opvangen van weersextremen zoals heftige regenval, lange periodes van droogte en hittestress in de stad spelen bomen een cruciale rol. Hoe gezonder en sterker een boom, hoe meer verkoeling tijdens warme zomers en opvang van regenwater. De nieuwe bomenverordening zet in op meer waardevolle bomen in de stad en verbetert de mogelijkheden om betere bomen te planten ter vervanging van zieke exemplaren en bomen die niet meer groeien.

Biodiversiteit en ecologische waarde

Bomen zijn de voornaamste dragers van biodiversiteit. De verscheidenheid aan vogels en insecten hangt nauw samen met de ecologische waarde van een boomsoort. Hoe hoger de ecologische waarde van een boom hoe beter zijn bijdrage aan de biodiversiteit van de stad. De nieuwe bomenverordening beschrijft vijf instrumenten om de ecologische waarde van het bomenbestand in Leiden te verbeteren. Zo krijgen alle boomsoorten die in Leiden voorkomen een ecologische waardering in het ecologisch register. Deze lijst garandeert de inpassing van meer ecologische bomen in de stad, biedt bomen bescherming en geeft ze een meer vooraanstaande rol in compensatieplannen. Zo kunnen we de biodiversiteit in de stad sneller en beter versterken.

Groene norm biedt objectieve en optimale bescherming

Een belangrijke verbetering in de nieuwe bomenverordening is het aanwijzen van waardevolle bomen met een Groene Norm. De reden hiervoor is dat de huidige Groene Kaart geen compleet overzicht geeft van alle waardevolle bomen in Leiden die we extra willen beschermen. De Groene Norm biedt criteria en een eenduidige en meetbare methode om van elke boom in Leiden vast te kunnen stellen of deze waardevol is. Alle bomen, ook op particulier terrein, van 80 jaar en ouder of een stamdiameter van 80 cm zijn waardevol. Daarnaast zijn de bomen in de ecologische hoofstructuur en in onze parken aangewezen als waardevol. Ook bomen met een cultuurhistorische waarde en bomen die uniek zijn - minder dan tien exemplaren binnen de gemeentegrens - zijn waardevol. Al deze bomen zijn vergunningplichtig: dat betekent dat alleen met een kapvergunning zo’n boom gekapt kan worden, dat geldt dus ook voor inwoners met een waardevolle boom op particulier terrein. Zo zijn nog meer bomen beschermd.

Participatie en inspraak

De verbeteringen in de bomenverordening zijn tot stand gekomen na gesprekken met diverse belanghebbenden. De verordening fysieke leefomgeving, onderdeel bomen (bomenverordening) is vrijgegeven voor inspraak en van vrijdag 22 januari tot en met donderdag 4 maart en te bekijken via www.leiden.nl/inspraak.