Nieuw fietsbeleid biedt de fietser meer ruimte, comfort en veiligheid

Leiden is een echte fietsstad. Van de Leidenaren fietst 67% iedere dag en 92% heeft een fiets. De fiets is dus een belangrijk vervoersmiddel in onze compacte stad. De gemeente Leiden stimuleert schone vervoersvormen die zuinig omgaan met ruimte, want die dragen bij aan een leefbare, duurzame en bereikbare stad. Leiden wil fietsen zo aantrekkelijk, veilig en comfortabel mogelijk maken.

In het Beleidsprogramma Fiets 2020-2030 dat vandaag is vastgesteld, staat hoe Leiden dit de komende jaren doet. Er komen meer plekken om de fiets te stallen. De ambitie is om op termijn vier grote, bemande stallingen te hebben rondom Leiden Centraal en ook bij station Lammenschans komen meer fietsparkeerplekken. Ook werkt Leiden aan het verbeteren van de verkeersveiligheid voor fietsers door goede fietspaden. Een goed voorbeeld van het verbeteren van deze fietsveiligheid is de aanleg van fietsstraten.

Wethouder Ashley North (Duurzaamheid, Mobiliteit en Beheer Openbare Ruimte): “Met dit nieuwe fietsbeleid neemt Leiden goede stappen om schoon vervoer te stimuleren. We hebben geluisterd naar de stad en het beleid op een aantal punten aangepast en verbeterd. In Nederland staat Leiden bovenaan als stad met de meeste fietsbewegingen. In onze stad krijgt de fietser de ruimte die hij nodig heeft zonder de omgeving uit het oog te verliezen.”

Waarom nieuw fietsbeleid?

Leiden groeit, de komende jaren worden er meer woningen gebouwd. In een stad die groeit, is het nodig om lopen, fietsen en het gebruik van openbaar vervoer te stimuleren. Alleen met meer fiets- en OV-gebruik houden we onze stad leefbaar en bereikbaar en de luchtkwaliteit op het gewenste niveau. Het nieuwe fietsbeleid is een uitwerking van de ambities die Leiden heeft op het gebied van duurzaamheid, mobiliteit en leefbaarheid.

Fietsbeleid samen met de stad

Bij het opstellen van dit Beleidsprogramma Fiets 2020-2030 zijn de wensen en ervaringen van inwoners, ondernemers en andere belanghebbenden verwerkt. Daarnaast heeft het beleidsprogramma van 29 mei tot en met 9 juli 2020 ter inzage gelegen.

Wijzigingen na inspraak

Er zijn na inspraak drie belangrijke wijzigingen doorgevoerd. Vanwege de grote vraag naar tuinieren in de stad en de toenemende wachtlijsten bij de volkstuincomplexen, vindt het college van burgemeester en wethouders de fietsverbinding over grondgebied van Tuinvereniging Ons Buiten bij nader inzien niet wenselijk. Dat geldt ook voor de fietsverbinding over het Spoorweghavenpad. Het college is van mening dat de natuurwaarden en ecologische aspecten op het Spoorweghavenpad zwaarder wegen dan de fietsbelangen. Door het vervallen van de route over het Spoorweghavenpad is er geen sprake meer van een brede doorgaande fietsroute. De regionale fietsroute over de Jan Wolkersstraat is daarom gewijzigd in een hoofdfietsroute.

Dit fietsbeleid is tot stand gekomen samen met de stad. Door deze wijzigingen na inspraak is het fietsbeleid van ons allemaal mét een groene strik erom. In december wordt het Beleidsprogramma Fiets 2020-2030 behandeld in de gemeenteraad.