Nieuw beleidsakkoord voor Leiden: Samen leven in Leiden

Op woensdag 8 juni hebben de onderhandelaars van GroenLinks, D66, PvdA en CDA het beleidsakkoord 2022-2026 'Samen leven in Leiden' gepresenteerd. Ook is de portefeuilleverdeling van het nieuwe college bekendgemaakt.

Met veel enthousiasme presenteerden Ashley North, Fleur Spijker, Abdelhaq Jermoumi en Julius Terpstra namens de vier partijen het akkoord. Ashley North: “We willen de Leidenaars bedanken voor hun stem en het vertrouwen. Nu is het aan ons dit vertrouwen om te zetten in actie. Dat doen we met dit beleidsakkoord. Een sociaal en duurzaam Leiden en een groene, leefbare en ondernemende stad, waar mensen zich thuis voelen en zichzelf kunnen zijn, dát is onze ambitie voor Leiden. En dat willen we heel graag samen met de stad en de gemeenteraad doen". 

Het resultaat van de onderhandelingen bevat afspraken van de coalitiepartijen en beleidsvoornemens die het nieuwe college in samenspraak met de gemeenteraad en partners in de stad verder zal uitwerken.

Een leefbare stad

In wat voor stad willen we wonen? Het antwoord op die vraag vormt de kern van het beleidsakkoord. De ambities komen samen in de ‘leefbare stad’; een stad waar het over twintig jaar nog steeds goed toeven is. North: “Voor ons is dat een stad waar Leidenaars toegang hebben tot betaalbare woningen, waar kinderen zorgeloos naar school kunnen gaan en gelijke kansen krijgen, waar mensen naar elkaar omkijken en waar de gemeente voor je klaar staat als dat nodig is. Een groene en duurzame stad met een bruisend centrum, een vooruitstrevend Bio Science Park en een groot aanbod aan kennis, cultuur en historie. Een stad met aandacht voor de lokale ondernemer en voorzieningen in de wijken, die zorgen voor levendigheid in de stad. En voldoende ruimte om te ontspannen, te sporten en te bewegen. Een stad voor iedereen, waar je jezelf kan zijn. Een leefbare stad.”

Focus voor 2022-2026

De nieuwe coalitie bouwt voort op de koers die door het vorige college is uitgezet. Dit is de focus voor de komende vier jaar:

 • Een leefbare stad is een duurzame stad. Met voldoende groen, met een prettig klimaat. Een stad waar je ‘s zomers verkoeling vindt en ‘s winters iedereen er behaaglijk bij zit zonder zich zorgen te hoeven maken over hoge energierekeningen. We versnellen de energietransitie en vergroenen de wijken.
 • Een leefbare stad is een stad waar mensen toegang hebben tot betaalbare woningen. Een stad voor iedereen. We zorgen voor voldoende duurzame woningen waar een huis een thuis wordt. We brengen meer focus aan op welke bouwlocaties we verder ontwikkelen. Ook zetten we ons in voor een eerlijke woningmarkt.
 • Een leefbare stad is een gezonde stad. Voldoende ruimte om te spelen, bewegen, sporten, leren, ontspannen en elkaar te ontmoeten. We zorgen voor voldoende plek in de stad door in te zetten op duurzame mobiliteit.
 • Een leefbare stad is een stad waar je je thuis voelt. Een sociale stad waar je mag zijn wie je bent, iedereen gelijke kansen krijgt,  en waar we eenzaamheid bestrijden door ontmoetingen te organiseren.
 • Een leefbare stad richt zich op de toekomst. In onze stad van internationale kennis en historische cultuur, krijgen ondernemers zekerheid om plannen te kunnen maken. Er is ruimte voor innovatie, ondernemerschap en samenwerking. Alle Leidenaars profiteren van het feit dat Leiden een internationale kennisstad is met een florerend Leiden Bio Science Park en uitstekende onderwijsinstellingen van peuterspeelzaal tot mbo, hbo en universiteit. Het cultuuraanbod en de instellingen bieden plek aan alle Leidenaars om cultuur te beleven. Binnen en buiten.
 • De leefbare stad is een stad van mensen. Mensen maken de stad. Vertrouwen in elkaar en op elkaar vormt daarbij de basis. We zijn toegankelijk, zichtbaar, transparant en we betrekken de stad. Belangen wegen we zorgvuldig af. De gemeentelijke organisatie zet zich dagelijks met veel betrokkenheid en professionaliteit in voor de stad. We investeren in de toekomst van de stad, met oog voor de draagkracht van de stad en de ambtelijke organisatie.

Formatieproces

Na de verkiezingen van 16 maart hebben Yvonne van Delft (GroenLinks), Mart Keuning (ChristenUnie) en Rob van Lint (GroenLinks) in opdracht van de lijsttrekker Ashley North een informatieronde uitgevoerd aan de hand waarvan D66, CDA en PvdA zijn is uitgenodigd om met GroenLinks een beleidsakkoord op te stellen. Deze gesprekken, onder leiding van formateur Gerdo van Grootheest (GroenLinks), hebben geleid tot dit nieuwe beleidsakkoord 2022-2026: “Samen leven in Leiden”.

Portefeuilleverdeling en samenstelling nieuw college

De portefeuilleverdeling van het nieuwe college van burgemeester en wethouders ziet er als volgt uit:

 • Burgemeester, Henri Lenferink: Bestuur, Veiligheid en Handhaving
 • GroenLinks, voorgedragen is Ashley North: Klimaat, Bereikbaarheid & Financiën
 • D66, voorgedragen is Fleur Spijker: Economie, Kennis, Sport en Gezondheid
 • PvdA, voorgedragen is Abdelhaq Jermoumi: Kansengelijkheid, Jeugd en Onderwijs
 • CDA, voorgedragen is Julius Terpstra: Wonen, Bouwen en Welzijn
 • GroenLinks, voorgedragen is Yvonne van Delft: Energie, Werk en Inkomen & Cultuur

Drie wethouders (Ashley North, Yvonne van Delft en Fleur Spijker) keren terug. De nieuwe wethouders zijn Abdelhaq Jermoumi en Julius Terpstra. Abdelhaq Jermoumi werkt als accountmanager bij Electrobot bv en is sinds 2014 raadslid voor de PvdA in Leiden. Julius Terpstra is commercieel manager bij Heijmans Vastgoed en is sinds maart 2022 raadslid voor het CDA in Leiden en van 2014 tot 2020 was hij duo-lid voor het CDA in Leiden.

De wethouders worden in een de raadsvergadering van 16 juni aanstaande beëdigd en geïnstalleerd.