Nieuw beleid voor winkels en markt in de inspraak

Leiden is een fijne stad om te winkelen. Zowel voor de dagelijkse boodschappen als een dagje shoppen. Met een veelzijdig aanbod van retail, markt, horeca en cultuur heeft Leiden van alles te bieden aan haar inwoners en bezoekers uit de regio en daarbuiten. Om dat ook in de toekomst zo te houden, en waar nodig te versterken, heeft de gemeente de afgelopen tijd gewerkt aan een toekomstproof plan voor retail en de markt. Bewoners, ondernemers en andere belanghebbenden zijn hierbij betrokken. De plannen staan in de conceptnota ‘Warenmarkt- en retailbeleid Leiden 2021’, die het college heeft vrijgegeven voor inspraak.

In de conceptnota spreekt het college de ambitie uit voor een toekomstbestendige retailstructuur met winkelgebieden die kunnen inspelen op de wensen van consumenten en markttrends. Deze winkelgebieden bestaan uit de binnenstad, boodschappenwinkelgebieden en warenmarkten. Leiden wil landelijk aangeschreven staan als aantrekkelijke winkel- en marktstad. We hebben de ambitie om beste markt van Nederland te worden. Afgelopen jaar is Leiden uitgeroepen tot finalist beste binnenstad. Het kleinschalige en zelfstandige aanbod maakt Leiden uniek. De warenmarkt en retail hebben een aantrekkelijk aanbod en de stad heeft een fijn verblijfsklimaat, mede door de combinatie met andere centrumfuncties.

Wethouder Yvonne van Delft (Economie en binnenstad): “Leiden is afgelopen jaar uitgeroepen tot finalist in de verkiezing Beste Binnenstad. Een mooi resultaat van programma binnenstad waarin we samen met bewoners, ondernemers en andere betrokkenen onze binnenstad hebben getransformeerd tot een fijne plek om te wonen, werken en recreëren. Met deze nota kijken we vooruit. Hoe zorgen we ervoor dat we een toekomstbestendige binnenstad blijven en het behaalde hoogwaardige niveau behouden? Hoe spelen we in op veranderingen in koopgedrag en behoefte aan beleving? Leiden biedt een geweldige mix van winkelen, cultuur snuiven en terrasje pakken. Dat willen we graag behouden en versterken.”

Plannen

De belangrijkste beleidsvoornemens zijn de volgende: De winkelstructuur in de binnenstad met haar unieke retailaanbod blijft behouden. Binnen het kernwinkelgebied wordt ingezet op detailhandel en in de andere sfeergebieden blijven meer functies mogelijk. De huidige sfeergebieden worden geactualiseerd om de kwaliteit daarvan te blijven waarborgen. De organisatie, locatie, inrichting en branchering van de warenmarkt in het Nieuwe Rijn-gebied wordt verbeterd door een gezamenlijke aanpak met marktcommissie, gemeente en stadspartners. Leiden zet in op een samenwerking met alle actoren in de binnenstad. Leiden behoudt de unieke en sterke winkelstructuur met de focus op de binnenstad en boodschappencentra. Buiten deze gebieden worden nieuwe winkellocaties bij uitzondering en onder specifieke voorwaarden toegestaan. De gemeente wil samen met de (markt)ondernemers, bewoners en andere belanghebbenden werken aan de uitvoering van deze plannen.

Inspraak

De afgelopen maanden konden inwoners, ondernemers en andere geïnteresseerden hun mening geven op het platform Doe Mee. Ook is gebruikgemaakt van de informatie uit het participatietraject over de bezoekerseconomie. Daarnaast werd ook via de social mediakanalen van de gemeente Leiden veel meegedacht over winkelen in de binnenstad en de markt. En vond er eind september een digitale bijeenkomst plaats met diverse groepsgesprekken. Al deze reacties vormden input voor de conceptnota die nu de inspraak in gaat. Van 8 oktober 2021 tot en met 19 november 2021 kan iedereen een inspraakreactie geven. Daarna worden de reacties verwerkt en wordt de conceptnota aangeboden aan de gemeenteraad. De conceptnota is vanaf vrijdag 8 oktober in te zien op www.leiden.nl/inspraak