Naturalis bouwt parkeergarage aan Mendelweg

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten een perceel grond aan de Mendelweg Noord op het Leiden Bio Science Park te verkopen aan Stichting Naturalis Biodiversity Center. Naturalis bouwt op deze plek een parkeergarage. Deze zal naast het parkeren voor bezoekers van het museum ook gebruikt worden door medewerkers en bezoekers van bedrijven en instellingen uit dit deel van het Leiden Bio Science Park. Daarnaast wordt de parkeergarage ingericht als Park & Ride plus voorziening voor bijvoorbeeld een bezoek aan de binnenstad. De parkeergarage is naar verwachting begin 2023 klaar.

De parkeergarage is een voorbeeld van het slim combineren van parkeerbehoeften. Naturalis stimuleert het gebruik van openbaar vervoer. De nieuwe parkeergarage stelt Naturalis in staat om bezoekers die met de auto komen aantrekkelijke faciliteiten te bieden direct naast het museum. Het is de bedoeling dat voor de bezoeker de museumbeleving van Naturalis al bij het kopen van een ticket, de reis en dus ook het parkeren begint. Als de parkeergarage klaar is, tovert Naturalis de huidige parkeerplaats naast het museum om tot een openbare biodiverse museumtuin met educatieve elementen. Edwin van Huis, algemeen directeur van Naturalis, is blij met de bouw van de parkeergarage; “We kunnen straks al onze bezoekers goed ontvangen. Daarnaast helpt de garage mee aan een autoluwe binnenstad. En we verheugen ons erop om ook de biodiversiteitstuin eindelijk te realiseren.”     

Innovatiedistrict

De parkeergarage biedt dus ook ruimte voor personeel en medewerkers van bedrijven en instellingen in het oostelijk deel van het Leiden Bio Science Park. Wethouder Paul Dirkse (Leiden Bio Science Park): “We zijn bezig met de transformatie van dit bedrijventerrein naar een innovatiedistrict. Dit omvat onder andere de slag om ruim baan te geven aan fiets en OV in het hart van het gebied en om de auto’s aan de randen van het gebied op te vangen in goede parkeerfaciliteiten. Deze parkeergarage past daar goed in.”

Park & Ride plus pilot

Bovendien wordt de parkeergarage uitgerust als ‘Park & Ride plus pilot’, een proef in het kader van de Agenda Autoluwe Binnenstad. De pilot houdt in dat de garage ook beschikbaar is voor bezoekers van bijvoorbeeld de Leidse binnenstad. Door de auto aan de rand van het centrum te parkeren creëren we ruimte voor een groene en vitale binnenstad. Dit is goed voor de leefbaarheid en economische vitaliteit van de stad. Bezoekers kunnen hun auto in de garage parkeren en hun reis bijvoorbeeld met een ander vervoermiddel vervolgen. Zo kunnen zij na het parkeren gebruik maken van een deelfiets of overstappen op het openbaar vervoer. Wethouder Ashley North (Duurzaamheid, Mobiliteit & Beheer Openbare Ruimte): “Dankzij de medewerking van Naturalis, kan Leiden onderzoeken hoe we onze kennisstad duurzaam bereikbaar kunnen houden. Met deze pilot krijgen we een goed beeld van de geschiktheid van deze locatie en het gebruik van Park en Ride plus. Zo zijn we weer een stap verder in onze plannen om onze stad leefbaar, duurzaam én bereikbaar te houden. ”.

Reconstructie Mendelweg

Met de verkoop van het kavel en de bebouwing van deze grond wil de gemeente ook de openbare inrichting verbeteren. In het project Reconstructie Mendelweg wordt hier een keerlus gerealiseerd, zodat de bezoekersstroom en touringcars van Naturalis en de vrachtwagens die bij het naastgelegen bedrijf laden en lossen, elkaar minimaal hinderen.