Marrakech Lounge langer gesloten

Op vrijdag 29 oktober 2021 is op last van burgemeester Lenferink het pand aan de Herenstraat 43 te Leiden voor een aanvullende periode van één maand gesloten. Het pand blijft gesloten op grond van de Gemeentewet en de Algemene plaatselijke verordening.

Op vrijdag 3 september 2021 is de Marrakech Lounge beschoten en de politie heeft dit in onderzoek. Dit geweldsincident is een ernstige verstoring van de openbare orde en veiligheid en heeft een negatieve invloed op het openbare leven en het woon- en leefklimaat. Bovendien kan herhaling niet worden uitgesloten, er is dan ook nog steeds sprake van een acute noodzaak om het pand gesloten te houden.

De Marrakech Lounge blijft in ieder geval tot maandag 29 november 2021 gesloten.