Leidse mbo-instellingen sluiten zich aan bij Verklaring Studentenwelzijn

De Leidse instrumentmakers School (LiS), mboRijnland en ROC Mondriaan hebben zich aangesloten bij de ‘Verklaring Studentenwelzijn’. Hiermee verklaren de mbo-instellingen zich ook in te spannen om het welzijn van studenten over de hele linie te bevorderen, zowel in de oplossende als de preventieve sfeer.

De Verklaring Studentenwelzijn werd vorig jaar, op 5 april 2022, in eerste instantie getekend door StOP, PKvV, Universiteit Leiden, Hogeschool Leiden en de gemeente Leiden. Partijen kwamen tot de samenwerking, omdat het welzijn van studenten in de breedste zin van het woord onder druk staat. De coronacrisis, de ervaren prestatiedruk in het onderwijs, de veranderende maatschappij en de druk van sociale media, maken dat extra aandacht is vereist voor het welzijn van studenten, zo bevestigt ook recent onderzoek van het Trimbos-instituut weer. Minister Dijkgraaf kondigde deze week een landelijk programma studentenwelzijn aan, om kennis en kunde te verspreiden in alle sectoren van het vervolgonderwijs.

Thema’s

Dankzij de samenwerking in Leiden wisselen partijen vanuit de Verklaring Studentenwelzijn ervaringen uit, worden best practices gedeeld en wordt gezamenlijk opgetrokken in de organisatie van voorlichtings- en themabijeenkomsten. Afgelopen jaar is dit al concreet gedaan op de thema’s alcohol- en middelengebruik, financiële stress, het tegengaan van seksueel ongewenst gedrag en met het organiseren van een gezamenlijke welzijnsweek. Inmiddels wordt gewerkt aan een gezamenlijk platform waarop informatie wordt verzameld dat bijdraagt aan het mentale welzijn van studenten.

Leiden Kennisstad

De Leidse instrumentmakers School (LiS), mboRijnland, en ROC Mondriaan tekenden de Verklaring Studentenwelzijn tijdens het avondsymposium van Leiden Kennisstad, het samenwerkingsverband waarin de kennisinstellingen in Leiden samen optrekken in het leren en realiseren van brede maatschappelijke opgaven voor de stad.