Leidse isolatiecampagne: wil jij mijn dichter zijn?

De gemeente Leiden zet stappen richting een klimaatneutrale stad. De energietransitie begint bij energie besparen. Om succesvol om te kunnen schakelen van aardgas naar schonere energie, is het bovendien nodig om huizen en gebouwen te isoleren. Daarom is de gemeente Leiden op 10 oktober gestart met de isolatiecampagne Wil jij mijn dichter zijn?

Onder het motto Wil jij mijn dichter zijn? vraagt de gemeente de aandacht van huiseigenaren voor het isoleren van hun woning. De campagne verwijst naar de Leidse muurgedichten die verspreid door de stad op huizen en gebouwen staan. De Leidse woningen roepen via muurgedichten de bewoners om hulp.

Wethouder Yvonne van Delft (Energie): ‘Met meer geïsoleerde huizen in de stad, is de overstap naar schonere energie makkelijker te maken. Zelfs met een basisisolatie van de muur, vloer, dak en eventueel HR++ glas blijft een huis al lekker warm. Veel mensen vinden isoleren ingewikkeld. Want: waar begin je? Met de campagne Wil jij mijn dichter zijn? helpt de gemeente bewoners op weg en geeft hen tips.’

Campagnegedichten door stadsdichter Zoë van de Kerkhof

Zoë van de Kerkhof is sinds april 2022 de stadsdichter van Leiden. Zoë heeft vijf gedichten voor de isolatiecampagne van de gemeente Leiden gemaakt. Op zeer enthousiaste wijze heeft ze de oproep van het huis om geïsoleerd te worden verwoord. Bewoners worden via posters en folders in de stad  en sociale media op de campagne gewezen. Op een speciale website leiden.nl/huisisoleren is meer informatie te vinden over isolatie en op welke manier advies is in te winnen.

Leiden schakelt om van aardgas naar schonere energie

In 2050 moeten woningen in Nederland van het aardgas af zijn. Dat is in het Klimaatakkoord afgesproken. Ook Leiden schakelt om van aardgas naar schonere energie voor het verwarmen van huizen en gebouwen. Voordat het zover is, moeten er nog veel stappen gezet worden. Door de gemeente, de provincie en rijksoverheid. Maar ook huiseigenaren zijn aan zet. Vorige week is daarom ook de interactieve kaart (https://kaartwarmtetransitie.gagoed.nl) gelanceerd, zodat bewoners kunnen zien welke oplossing voor de warmtevoorziening in hun wijk verwacht wordt. De energietransitie wordt zo ook voor bewoners steeds concreter.

Isolatieoffensief

Het isoleren van huizen en gebouwen is een belangrijk aspect in de energietransitie. Want een geïsoleerd huis verbruikt minder energie en zorgt daarmee voor minder CO₂-uitstoot. Met meer geïsoleerde huizen in de stad, is de overstap naar schonere energie makkelijker te maken. Daarom is de gemeente Leiden in het voorjaar gestart met het Leidse Isolatieoffensief. Dit plan heeft als doel dat ruim 21.000 woningen met energielabels D, E, F en G vóór 2030 een stuk energiezuiniger worden. De campagne Wil jij mijn dichter zijn? maakt onderdeel uit van het Isolatieoffensief. De campagne wil huiseigenaren die hun woning op eigen initiatief kunnen verduurzamen, motiveren en hen de weg te wijzen.

Naast de campagne biedt de gemeente Leidenaren veel mogelijkheden om zich te laten informeren en adviseren:  

  • Dit najaar staat het Mobiel energiepunt op vier verschillende locaties in de stad. Deskundige adviseurs en energiecoaches van Energiek Leiden staan klaar om al allerlei vragen te beantwoorden. Het is niet alleen droge stof. Met een sapfiets en een rad van fortuin met duurzame prijsjes maken we er iets leuks van. (gagoed.nl/mobielenergiepunt)
  • Op 28 oktober en 4 november kunnen bewoners inspiratie opdoen tijdens de Duurzame Huizen Route.
  • In januari 2024 organiseert de gemeente opnieuw een collectief inkooptraject.
  • Vanaf maart 2024 staat het Mobiel energiepunt opnieuw in verschillende Leidse wijken.
  • En natuurlijk zijn de energiecoaches beschikbaar voor huisbezoeken en kunnen bewoners langs bij het Energieloket van MBO Rijnland