Leidse begroting 2023 aangeboden aan gemeenteraad

In de programmabegroting 2023-2026 zet het college volop in op de ambitie om Leiden een leefbare stad te houden, voor iedereen. Daarbij blijft het college zeer behoedzaam door onzekerheden vanuit het Rijk. Met deze sluitende meerjarenbegroting werkt Leiden toe naar een groene, sociale en ondernemende stad waar iedereen mee kan doen.

Wethouder Ashley North (Financiën) heeft de programmabegroting 2023-2026 namens het college van burgemeester en wethouder aangeboden aan de plaatsvervangend voorzitter van de gemeenteraad, de heer Antoine Theeuwen. De programmabegroting beschrijft wat de gemeente in 2023 samen met de stad wil bereiken, wat dat mag kosten en hoe dat wordt betaald.

Focus op een leefbare stad

Zoals beschreven in het beleidsakkoord ‘Samen Leven in Leiden’ 2022-2026 is de ambitie van dit college dat Leiden een leefbare stad blijft. Een stad waar Leidenaars toegang hebben tot betaalbare woningen, waar kinderen zorgeloos naar school kunnen gaan en gelijke kansen krijgen, waar mensen naar elkaar omkijken en waar de gemeente voor je klaar staat als dat nodig is. Een groene en duurzame stad met een aantrekkelijk centrum, een vooruitstrevend Bio Science Park en een groot aanbod aan kennis, cultuur en historie. Een stad met aandacht voor de lokale ondernemer en voorzieningen in de wijken, die zorgen voor levendigheid in de stad. En voldoende ruimte om te ontspannen, te sporten en te bewegen. Een stad voor iedereen, waar je jezelf kan zijn.

Economische ontwikkelingen

Om onze ambities voor de stad te realiseren, hebben we verantwoord financieel beleid nodig. Het is belangrijk dat we elke keer toetsen of plannen uitvoerbaar zijn. Zowel financieel als passend bij de draagkracht van de stad en de gemeentelijke organisatie. We zoeken naar een goede balans tussen investeringen in de stad en de druk op onze financiële positie, onder meer door de stijgende bouwkosten en de oplopende rente. Ondanks dit uitdagende perspectief is het gelukt een sluitende meerjarenbegroting 2023-2026 op te stellen. Dit betekent dat de jaarlijkse uitgaven kunnen worden betaald vanuit de inkomsten die jaarlijks binnenkomen. We blijven echter behoedzaam vanwege de onzekerheden rond de begroting. Zo is het de vraag hoe de prijsstijgingen ontwikkelen en wat de ontwikkeling van de rente doet. Ook is het onduidelijk welke structurele inkomsten gemeenten van het Rijk ontvangen vanaf 2026. We zullen daarom onze ambities en uitgaven blijven spiegelen aan onze financiële positie.

In Leiden doet iedereen mee

Wethouder Ashley North: “We merken allemaal dat het dagelijks leven duurder wordt, van een volle kar boodschappen tot de energierekening. In Leiden willen we dat iedereen mee kan doen. Daarom houden we in onze begroting rekening met de Leidenaar die het wat moeilijker heeft. Zo is het Leidse minimabeleid beschikbaar voor inwoners met een inkomen tot 120% van het sociaal minimum. Ook zijn er regelingen zoals het maatwerkbudget en de collectieve zorgverzekering voor minima. Speciaal voor kinderen is er het Jeugdfonds Sport en Cultuur en verstrekt stichting Leergeld voorzieningen zodat kinderen volledig mee kunnen doen bij sport, op school en daarbuiten. Daarnaast kan de bijzondere bijstand verruimd worden ingezet voor inwoners met een inkomen tot 150% van het sociaal minimum voor tegemoetkoming in energiekosten. Ik heb er vertrouwen in dat deze begroting eraan bijdraagt dat we als stad naar elkaar om blijven kijken en ook in moeilijkere tijden prettig samen leven in Leiden.”

Gemeenteraad aan zet

De programmabegroting 2023 – 2026 en de tweede voorgangsrapportage zijn nu aangeboden aan de gemeenteraad ter bespreking en vaststelling. Op de website van de gemeenteraad kunt u de data vinden waarop de begroting in de commissies wordt behandeld: www.gemeenteraadleiden.nl.

Informatie

De programmabegroting 2023-2026 staat op de website: programmabegroting.leiden.nl.