Leids onderwijs werkt aan eigen innovatieplannen

In Leiden vernieuwen en verbeteren onderwijsprofessionals zelf het onderwijs met behulp van de subsidie Onderwijsinnovatie. Voor de vierde keer kon iedereen, van student tot docent, bij de gemeente verbeterplannen voor het Leidse onderwijs indienen. Deze ronde krijgen 20 plannen geld.

Het doel van de subsidie is om het Leidse onderwijs te innoveren en samenwerking in het onderwijsveld te stimuleren. In totaal kwamen 30 ideeën binnen. Dat zijn er vier meer dan vorig jaar. De onderwerpen van de plannen zijn deze keer weer heel verschillend. Onderwerpen zijn bijvoorbeeld digitalisering in het onderwijs, het tegengaan van het lerarentekort, het inzetten van andere vormen van onderwijs en ouderbetrokkenheid. Een ander ingediend plan is heel actueel in deze coronatijd en gaat over mentale gezondheid, zoals het verminderen van stress en angst bij leerlingen.

Wethouder Paul Dirkse (Onderwijs): “De coronamaatregelen treffen ook het Leidse onderwijs. In een tijd waarin razendsnel moest worden geschakeld naar thuisonderwijs hebben Leidse onderwijsprofessionals ook de tijd genomen om na te denken over onderwijsvernieuwing. Daarvoor wil ik hen een compliment maken, zeker gezien het feit dat de kwaliteit van de plannen in onze ogen nog nooit zo hoog is geweest. Hiermee doet het Leidse onderwijs, samen met partners in de stad, de naam kennisstad eer aan.”  

Ruim vier ton

De aanvragers van de plannen vroegen in totaal voor € 770.000,- aan. Dat is ruim 2,5 keer zoveel als het beschikbare subsidiebedrag. Een externe beoordelingscommissie met experts uit heel Nederland heeft alle plannen bekeken. Het is gelukt om met aanvullende financiering uit andere beleidsvelden 20 ideeën financieel te ondersteunen voor een totaalbedrag van € 450.000,-.

Aan de slag

Een aantal initiatieven zijn gericht op het aantrekken van leerkrachten voor het onderwijs en op het beter inzetten van de kennis en kunde van de individuele leerkracht voor het onderwijs.

Een ander voorbeeld is ‘Samenleven Betaplein’: het voortgezet onderwijs, mbo en het lokale bedrijfsleven slaan de handen ineen om school- en werkomgeving een plek te geven in het onderwijs, zodat leerlingen zelf actief aan de slag kunnen. Een andere aanvraag, die financiële steun krijgt, is de Chinese school Leiden. Leerlingen krijgen op een vernieuwende manier les in de Chinese taal en cultuur, zodat de kinderen zich beter staande kunnen houden in onze Nederlandse maatschappij.

Alle plannen, die subsidie ontvangen, staan in dit document. Meer informatie staat op www.leiden.nl/onderwijsvernieuwing.

Ondertussen

Een van de voorwaarden van de subsidie is dat het project door twee of meer Leidse onderwijsinstellingen ingediend moeten worden.
Wethouder Dirkse: “De projecten van de voorgaande jaren hebben zichtbaar effect. Sommige projecten halen de landelijke pers en zijn een voorbeeld van onderwijsvernieuwing in Nederland. Los van het project zelf zorgt het opzetten en uitvoeren ervan meestal tot meer samenwerking tussen verschillende onderwijsinstellingen.”

In een eerdere ronde heeft het initiatief Dadakademia subsidie gekregen. Dadakademia heeft een haalbaarheidsonderzoek naar een kunst- en filosofieacademie voor jongeren bijna afgerond en daardoor is een stevig kunst- en cultuurnetwerk ontstaan. Ook het project ‘Natuur om de hoek’ van onder andere Naturalis en de scholen in Het Gebouw in de Kooi heeft een vervolg gekregen. Binnenkort zijn alle resultaten van de eerste drie subsidieronden bekend.