Leids college stelt duurzaamheid en stadspromotie centraal bij nieuw beleid voor buitenreclame

Het college van burgemeester en wethouders heeft een nieuw beleidskader voor buitenreclame vastgesteld voor inspraak. Dit beleid gaat over alle commerciële reclame en andere promotionele uitingen in de openbare ruimte. Het is een voortzetting van het bestaande beleid, maar met meer oog voor duurzaamheid en stadpromotie.

Nieuw is de duurzaamheidsparagraaf. Hierin staat dat de gemeente uitgaat van duurzame productie en beheer van reclame-uitingen met het streven naar CO2-neutraal beheer en onderhoud. Vooruitlopend op dit beleid is in twee recente aanbestedingen, de ene voor bushokjes en vrijstaande reclamevitrines en de ander voor A0-borden, duurzaamheid zwaar meegewogen als criterium. Het hele proces, dus van productie over de hele levensduur, inclusief beheer en onderhoud, is getoetst aan de Milieu kosten indicator (MKI). Deze aanbesteding was een van duurzaamste in Nederland.

Wethouder Yvonne van Delft (Economie): “Met deze vernieuwde beleidsregels zetten we een concrete stap naar de verdere verduurzaming van buitenreclame in onze stad. Daarnaast is aandacht voor de leefbaarheid in de binnenstad een belangrijk thema in dit beleidsstuk. Daarom is het aantal locaties voor reclame-uitingen flink beperkt en zijn digitale reclameborden niet toegestaan in de binnenstad. Wel verruimen we de mogelijkheden voor stadspromotie, passend bij onze stad.” 

Straatbeeld

Ook het straatbeeld heeft extra aandacht. Zo komen er minder vaste locaties voor commerciële reclame in de historische binnenstad en zijn digitale reclameborden daar niet toegestaan. In de hele stad is het aantal vrijstaande reclamevitrines teruggebracht van 100 naar 70. In de binnenstad gaat het aantal locaties terug van 40 tot maximaal 25 objecten (minder mag altijd). Daarbij worden reclamevitrines alleen geplaatst in het kernwinkelgebied en stationsgebied en niet in de rest van de binnenstad. Digitale reclameborden mogen wel in de rest van de stad, maar maximaal op 20 locaties. Daarbij mag bewegend beeld alleen in voetgangersgebieden en mag door digitaal beeld de verkeersveiligheid niet in gedrang komen. Ook zijn eisen opgenomen voor onder andere lichtintensiteit om verstoring voor de omgeving te voorkomen.

Stadspromotie

Het college stelt voor om het aantal mogelijkheden voor stadspromotie te verruimen. Dit onder meer door de vorig jaar geïntroduceerde banieren, de driehoeksborden met informatie voor bezoekers en de mogelijkheid om etalages van tijdelijk leegstaande winkelpanden te verlevendigen met uitingen voor bijvoorbeeld stadspromotie of de geschiedenis van de omgeving.

Inspraak

Het nieuwe beleid wordt zes weken vrijgegeven voor inspraak. Daarna wordt het opnieuw in het college behandeld. En vervolgens is de gemeenteraad aan zet.