Leiden zet in op schoon en emissieloos bouwen

Leiden heeft vandaag tijdens de nationale conferentie Duurzame Mobiliteit het convenant schoon en emissieloos bouwen (SEB) ondertekend. Met het ondertekenen is een grote stap gezet in het verder terugdringen van emissies zoals stikstof, CO2 en fijnstof. Dat is niet alleen belangrijk voor de natuur, het klimaat en onze gezondheid, maar ook voor de voortgang van bouwprojecten.

Het kabinet heeft doelen en ambities opgesteld op het gebied van stikstof, CO₂ en fijnstof. Ook voor bouwmaterieel dat wordt ingezet in de bouwsector. De hele bouwsector staat voor de gezamenlijke uitdaging om stappen te zetten naar een duurzame bouw. Met het ondertekenen van het convenant gaat Leiden samenwerken met andere overheden, maar ook met bijvoorbeeld woningcorporaties, netbeheerders, en marktpartijen zoals projectontwikkelaars of aannemers. Het doel is om samen te komen tot één aanpak om bouw-, onderhouds- en sloopprojecten schoner uit te voeren. 

Wethouder Ashley North (Klimaat, Mobiliteit en Financiën) “Het is goed dat er stevige stappen worden gezet om schoon en emissieloos te bouwen. Dit is belangrijk voor de continuïteit in de bouwsector. Door de stikstofproblematiek komen bouwplannen en vergunningaanvragen stil te liggen vanwege de stikstofeisen. Met deze samenwerking kunnen we sneller een bijdrage leveren aan de doelen die Leiden heeft om een leefbare, gezonde stad te zijn met voldoende betaalbare woningen.”

Routekaart en voordelen

Het programma SEB geeft invulling aan de 1 miljard euro die voor de periode 2021 t/m 2030 door de Rijksoverheid beschikbaar is gesteld voor emissie-reducerende maatregelen in de bouw.

Ondertekenaars van het convenant gaan gebruik maken van verschillende instrumenten. Eén daarvan is de routekaart SEB, die in samenwerking met overheden en marktpartijen wordt ontwikkeld. Deze routekaart laat zien welke stappen we moeten zetten om de doelen en ambities te behalen. Met concrete en haalbare acties tot 2030 en daarna voor de hele bouwsector. In de praktijk betekent dat bijvoorbeeld het toepassen van emissie-eisen in aanbestedingen of bij het verlenen van vergunningen. Ook marktpartijen worden daarmee gestimuleerd om schoon en emissieloos te bouwen.