Leiden speelt in op het internationale karakter van de stad

Leiden heeft verschillende groepen internationale inwoners, denk aan kenniswerkers, arbeidsmigranten, buitenlandse studenten en sinds kort ook Oekraïense vluchtelingen. Om ervoor te zorgen dat Leiden voor iedereen, internationale Leidenaren én niet-internationale Leidenaren, een fijne plek blijft om te wonen, werken, leren en leven heeft de gemeente in september 2020 beleid vastgesteld: de visie Internationalisering. Nu heeft het college de volgende stap gezet: het vaststellen van het uitvoeringsplan.

Leiden is al eeuwenlang een stad met inwoners vanuit verschillende landen en culturen. Meer dan een op de tien Leidenaren heeft een andere nationaliteit dan de Nederlandse (11,2%). Het is de verwachting dat door de sterke positie als internationale kennisstad zich de komende jaren meer internationals in Leiden, voor even of voor een langere periode, zullen vestigen. Met de visie Internationalisering en het bijbehorende uitvoeringsplan speelt het stadsbestuur hier op in en borduurt daarmee voort op de eeuwenlange traditie als ‘stad voor iedereen’.

De kracht van een internationale kennisstad

Wethouder Paul Dirkse (Kennisstad & internationalisering): “Vluchtelingen kunnen al jarenlang rekenen op een plek in Leiden. Daarnaast is Leiden een internationale kennisstad door onder ander het nuttige en vooruitstrevende werk op Bio Science Park. Dit jaar is Leiden zelfs de Europese wetenschapshoofdstad. Dat is positief voor onze inwoners, want een internationaal karakter van een stad heeft meer dan alleen een economische betekenis. Het gaat ook om de ontmoeting van Leidenaren en nieuwe Leidenaren, over onderwijs, sport en welzijnswerk. Het gaat over hoe iedereen zich prettig voelt in een internationaler wordende stad. Het is belangrijk dat onze internationale bewoners ook mee doen en meedraaien in onze stad. Zo kende de stemwijzer voor de gemeenteraadsverkiezingen vorige week een Engelse versie en willen we vrijwilligersorganisaties koppelen met internationale Leidenaren.”

Uitvoeringsplan

In het uitvoeringsplan bij de visie Internationalisering 2021-2024 zijn acties benoemd die het stadsbestuur prioriteit geeft. De acties hebben onder andere betrekking op het stimuleren van ontmoetingen tussen internationale en niet-internationale Leidenaren. Het huidige college van burgemeester en wethouders adviseert het nieuwe stadsbestuur om de communicatie en dienstverlening aan internationals op te pakken en het Expat Centre door te ontwikkelen.

Al stappen gezet

Wethouder Dirkse: “Leiden heeft een brede, samenhangende benadering op internationalisering. Dat betekent dat we met veel partijen in de stad en over veel verschillende onderwerpen nadenken om het internationale karakter op een positieve manier te versterken. We hebben de afgelopen jaren al veel stappen gezet. Denk bijvoorbeeld aan het ondersteunen van de komst van de International School Leiden, die na de zomer z’n deuren opent, het verbeteren van de organisatie rondom onderwijs voor nieuwkomers in de stad en het ontwikkelen van een monitor internationalisering.”