Leiden - Oxford, 75 jaar verbonden

'True friendship lasts a lifetime'

Op 26 maart 2021 bestaat de stedenband tussen en Leiden en Oxford 75 jaar. Met de vreselijke gebeurtenissen van de tweede wereldoorlog nog vers in het geheugen begonnen Leiden en Oxford in 1946 aan een stedenband. De jongere generatie moest door banden van vriendschap en via uitwisselingen een beter begrip voor elkaar krijgen. Heel belangrijk voor de opbouw van een nieuwe samenleving.

De stichting Stedenband Leiden-Oxford is actief op verschillende terreinen met nadruk op erfgoed, kennisuitwisseling en van oudsher de sport en cultuur. Door de Coronapandemie zijn de fysieke uitwisselingen afgelast, maar er zijn verschillende digitale uitwisselingsprojecten geweest, zoals de deelname van de Leidse stadsfotografe Eelkje Colmjon aan het Oxford Photo festival (thema vrouwen in de fotografie) in 2020 en de inzending van de video van dansers van BPlusC voor het Global Dance Film Project in 2021.

De gevolgen van de Brexit zijn nog onduidelijk, maar beide steden hebben nadrukkelijk de wil uitgesproken de stedenband vast te houden. De stedenbandstichting zal het initiatief nemen tot een debat met culturele ondernemers uit de beide steden over hun eerste ervaringen. De ervaringen van deelnemers aan uitwisselingsactiviteiten zijn ook onverminderd positief, zoals blijkt uit van de jaarlijkse voetbaluitwisseling tussen RCL en Kidlington.

Leiden schonk enige jaren geleden een mozaïek voor het Leiden Square in Oxford. Oxford schenkt Leiden nu in het jubileumjaar een boom voor het Singelpark. Burgemeester Lenferink heeft deelgenomen aan een digitale bijeenkomst in het kader van de viering van 75 jaar stedenband en heeft een boodschap aan Oxford gestuurd:

Today’s shifting international world is characterised by many uncertainties due to Covid-19 and the Brexit. That is why it is important to cherish as well as nourish our longstanding friendship. We have many things in common. For instance, both Oxford and Leiden have excellent research-driven universities. These institutions are of great importance in confronting the challenges that societies and communities face, such as climate change and long-term sustainable growth. Therefore, I see our twinning future the way Cicero so accurately put it: ‘Friendship makes prosperity more brilliant and lightens adversity by dividing and sharing it.’ By the way, he also said: ‘True friendship lasts a lifetime’, which is my heartfelt wish for us both.