Leiden ontvangt rijksbijdrage voor stationsgebied

Vandaag zijn de woningbouwprojecten bekendgemaakt die een financiële bijdrage krijgen vanuit de woningbouwimpuls van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Leiden ontvangt een bijdrage van 4,05 miljoen euro voor het stationsgebied.

Met de bijdrage van het Rijk kan Leiden de ambities voor het stationsgebied waarmaken en woningen in het gebied bouwen, naast de woningen die er al zijn gerealiseerd. Wethouder Fleur Spijker (duurzame verstedelijking): “Geweldig dat we deze bijdrage van de minister ontvangen. Hiermee kunnen we de gebiedsvisie waar we nu samen met de stad aan werken ook snel werkelijkheid maken. En het betekent dat we 700 woningen aan het gebied kunnen toevoegen, waarvan een groot deel in het betaalbare segment. Heel belangrijk, want we hebben een flinke woningbouwopgave in onze mooie stad.”

Voor het stationsgebied is sprake van een tekort, omdat de kosten voor bijvoorbeeld de ambities op het gebied van duurzaamheid, de hoogwaardige inrichting van het openbaar gebied, het percentage sociale huur en de inbreng van vastgoed hoger zijn dan de opbrengst van de verkoop van de bouwkavels. Met de cofinanciering van 4,05 miljoen euro van het Rijk, kan de gemeente dit tekort voor de helft dekken.

Woningbouwimpuls

In 2019 heeft het kabinet 1 miljard euro beschikbaar gesteld voor de woningbouwimpuls. De doelstelling van de impuls is om bij te dragen aan de bouw van ten minste 65.000 woningen. De woningbouwimpuls is daarmee een van de middelen om de bouw van woningen aan te jagen. De woningen die een bijdrage krijgen uit de woningbouwimpuls moeten er sneller komen, betaalbaarder zijn of er moeten meer woningen gebouwd worden dan zonder bijdrage het geval zou zijn geweest.

In september 2020 ontving Leiden ook al bijna 10 miljoen euro voor de ontwikkeling van het Werninkterrein en de Lammenschansstrip. Met de drie aanvragen gezamenlijk maakt de woningbouwimpuls-subsidie de versnelde bouw van bijna 3000 woningen in Leiden mogelijk.