Leiden ontvangt rijksbijdrage voor de bouw van 2286 woningen

Vandaag zijn de eerste woningbouwprojecten bekendgemaakt die een financiële bijdrage krijgen vanuit de woningbouwimpuls van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Leiden ontvangt voor twee locaties een bijdrage: voor het Werninkterrein en voor de Lammenschansstrip. De gemeente ontvangt een bedrag van 10,05 miljoen euro.

Deze bijdrage is een grote stap in de realisatie van betaalbare woningen in Leiden. Wethouder Fleur Spijker (duurzame verstedelijking): “Dit is ontzettend goed nieuws voor Leiden. De woningbouwimpuls maakt het mogelijk dat we doorpakken en op het Werninkterrein en in de Lammenschansdriehoek versneld bijna 2300 woningen kunnen gaan bouwen. Dat is ook hard nodig. We hebben een flinke woningbouwopgave en moeten dus blijven bouwen; koop en huur en voor alle doelgroepen.”

Voor woningbouwimpulsfonds diende Leiden voor de zomer aanvragen in voor twee projecten de ‘Lammenschansstrip’ (een deel van de Lammenschansdriehoek) en het Werninkterrein. Voor beide projecten samen ontvangt Leiden van het Rijk een cofinanciering van 10,05 miljoen euro.

Over de woningbouwimpuls

In 2019 heeft het kabinet 1 miljard euro beschikbaar gesteld voor de woningbouwimpuls. De doelstelling van de impuls is om bij te dragen aan de bouw van ten minste 65.000 woningen. De woningbouwimpuls is daarmee een van de middelen om de bouw van woningen aan te jagen. De woningen die een bijdrage krijgen uit de woningbouwimpuls moeten er sneller komen, betaalbaarder zijn of er moeten meer woningen gebouwd worden dan zonder bijdrage het geval zou zijn geweest.