Leiden gaat energiearmoede tegen door extra openstellen bijzondere bijstand

Leidenaren met een inkomen tot 150% van de bijstandsgrens, waaronder studenten, kunnen vanaf deze maand een vergoeding voor hoge energiekosten krijgen vanuit de bijzondere bijstand. Daarnaast is de aanvraagperiode voor de energietoeslag 2022 verlengd tot het einde van het jaar.

Abdelhaq Jermoumi, wethouder Kansengelijkheid, Jeugd en Onderwijs: “Veel Leidenaren zijn geraakt door flink hogere energierekeningen door de gestegen gasprijzen. Bij huishoudens met lagere inkomens hakt dit er harder in dan bij huishoudens met hogere inkomens. Huishoudens met lagere inkomens in slecht geïsoleerde woningen zijn extra kwetsbaar voor hoge energieprijzen. Een deel van de Leidenaren die te maken heeft met deze energiearmoede komt door de gestelde voorwaarden niet in aanmerking voor de energietoeslag, waaronder veel studenten. Om deze groep toch financieel bij te staan, hebben we de bijzondere bijstandsregels aangepast om deze groep te helpen met het betalen van hun gestegen energierekening.”

Vergoeding vanuit bijzondere bijstand

Het college van burgemeester en wethouders van Leiden heeft een zogenaamd tijdelijk addendum vastgesteld op de beleidsregels bijzondere bijstand. Hierdoor kunnen inwoners met een inkomen tot 150% van de bijstandsgrens, waaronder studenten, een vergoeding voor hoge energiekosten krijgen vanuit de bijzondere bijstand. Dit is vanaf uiterlijk 1 augustus tot 31 december 2022 aan te vragen via de website van de gemeente.

Steun voor studenten voor stijgende energiekosten

Studenten die aanspraak maken op studiefinanciering worden in de beleidsregels energietoeslag uitgesloten. Dat staat in de handreiking die het rijk aan gemeenten meegaf voor de uitkering van de energietoeslag, die de gemeente Leiden net als veel andere studentensteden gevolgd heeft.
Wethouder Abdelhaq Jermoumi: “Doordat we de bijzondere bijstand nu ook voor de hoge energiekosten openstellen verwachten we dat we studenten en andere Leidenaren met een laag inkomen, die niet in aanmerking kwamen voor de energietoeslag, sneller en beter financieel kunnen helpen met hun hoge energierekening.” 

Aanvraagperiode energietoeslag verlengd

De gemeente Leiden heeft van het Rijk geld ontvangen om de Leidenaren met lage inkomens en extra kwetsbare huishoudens te helpen, dat is de energietoeslag. Inwoners met een bijstandsuitkering, IOAW, IOAZ, AIO, Bbz en/of collectieve aanvullende zorgverzekering ontvingen in het voorjaar de eenmalige energietoeslag van € 800,- automatisch op hun bankrekening. Inwoners die nog niet bekend zijn bij de gemeente, maar op basis van hun inkomenssituatie wel in aanmerking komen voor de toeslag, kunnen deze toeslag aanvragen via www.leiden.nl/energietoeslag. Het college van B&W heeft de aanvraagperiode voor de energietoeslag nu verlengd tot 31 december 2022.

Extra energietoeslag van 500 euro

Begin juli 2022 heeft minister-president Mark Rutte in de Tweede Kamer gezegd dat bovenop het bedrag van € 800 nog een bedrag van € 500,- kan komen. De doelgroep voor de eenmalige energietoeslag 2022 blijft hetzelfde. Wanneer dit bedrag uitgekeerd kan worden, is nu nog niet bekend. Dit extra bedrag van € 500,- is daarom nu nog niet aan te vragen. Zodra bekend is wanneer deze extra energietoeslag beschikbaar komt, en aan te vragen is, zal dat worden gedeeld via de website.