Leiden één van de tien BiodiverCities in Europa

Leiden is geselecteerd als één van de tien steden voor het Europese project BiodiverCities. Het project heeft als doel om de leefbaarheid in de steden te verbeteren, onder andere door de ontwikkeling van een groene infrastructuur en het verbeteren van de biodiversiteit. Gemeente Leiden werkt hierin samen met Naturalis en de Universiteit Leiden.

Leiden mag zich vanaf nu BiodiverCity noemen. Samen met de negen andere geselecteerde steden, werkt Leiden onder de vlag van het project aan het betrekken van bewoners bij het vergroten van de biodiversiteit in de stad en het monitoren daarvan. Als we de leefomgeving natuurlijker inrichten, dan kan de achteruitgang van de biodiversiteit geremd worden. Een grotere verscheidenheid aan planten- en diersoorten levert een mooiere natuur op en is goed voor de bestuiving van voedselgewassen of voor waterzuivering. BiodiverCities is onderdeel van de ambitie van de EU om tegen 2050 het eerste klimaatneutrale continent te zijn.

Wethouder Ashley North: “Ik ben er trots op dat we dit samen met onze partners Naturalis en Universiteit Leiden gaan doen. Het belang van het herstel en versterken van de biodiversiteit in de stad wordt met de eretitel BiodiverCity onderstreept”.

Het project BiodiverCities verzamelt praktische voorbeelden van manieren om de stad meer en beter te betrekken bij het monitoren en versterken van de biodiversiteit. Het onderzoek hiervoor voert de gemeente samen met studenten van biologie & milieuwetenschappen uit. Met bewoners samen optrekken om de biodiversiteit in de stad te vergroten is van belang, de helft van het grondgebied in Leiden is immers particulier eigendom. De gemeente vraagt dan ook aan inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties om samen te werken aan een duurzame en biodiverse stad.

Naturalis Biodiversity Center is het nationale onderzoeksinstituut op het gebied van biodiversiteit. Door de kennis van zowel de wetenschappers van Naturalis als die van het Centrum voor Milieuwetenschappen (CML) van de Universiteit Leiden over biodiversiteit in de stad te combineren, versterken we de biodiversiteit in onze stad. Ook kunnen we op landelijk en Europees niveau Leiden profileren als dé kennisstad op het gebied van stadsecologie, waar kennis wordt ontwikkeld over de menselijke invloed op de biodiversiteit, waarbij de buitenfaciliteit Levend Lab een belangrijke rol speelt. Dat is de kracht van de intensieve samenwerking tussen gemeente en kennisinstellingen in Leiden Kennisstad.

Leiden Kennisstad

Leiden Kennisstad is de samenwerking tussen stad en kennispartners. De partijen willen zich op vier hoofdthema’s verder ontwikkelen: campusontwikkeling, internationalisering en externe focus, versterken onderwijs en onderzoek, en de stad als lab/inclusiviteit. Projecten van Leiden Kennisstad zijn voor en door de wijken, de studenten, de bedrijven en de kennisinstellingen in de stad. Samen profiteren we van de kennis in de stad. Kijk voor meer informatie op www.leidenkennisstad.nl.