Landschapstafels willen samenwerken met provincie aan een gezond landschap

Holland Rijnland en de landschapstafels uit de regio hebben een brief aan de provincie Zuid-Holland gestuurd waarin zij vragen om samenwerking en steun voor een sterk en gezond landschap.

Van de duinen en de bollen, tot de horsten en de weiden, van de plassen tot de meren; het Zuid-Hollands landschap is uniek. Het is de plek waar vele mensen wonen, werken, recreëren en bewegen, de natuur beleven en gezond en vitaal blijven. De waardevolle landschappen in Zuid-Holland staan onder druk. Klimaatverandering, de energietransitie, de woningbouwopgave, stikstofproblematiek en de groei van het verkeer zijn onder andere factoren die druk uitoefenen op de schaarse ruimte in onze provincie. Samenwerken is daarom belangrijker dan ooit. De diverse landschapstafels en vertegenwoordigers van de regio hebben de provincie Zuid-Holland het verzocht om in de nieuwe bestuursperiode samen te werken aan een sterk en gezond Zuid-Hollands landschap.

Provinciale visie

Gemeenten kijken voor investeringen op het gebied van landschappen en biodiversiteit vaak tot de gemeentegrens. De provincie Zuid-Holland kan veel betekenen voor regio’s en gemeenten door visie te hebben over wat de belangrijke landschappen zijn, hoe zijn die met elkaar verbonden worden, en daar ook geld en menskracht voor vrij te maken. De landschapstafels en Holland Rijnland willen de samenwerking met de provincie Zuid-Holland die eerder zo succesvol was, nieuw leven in blazen. Zij vragen in hun brief de provinciale bestuurders van nu én van de toekomst om te helpen, door in het coalitieakkoord het belang van de landschapstafels te onderschrijven en voor de komende bestuursperiode voldoende middelen vrij te maken voor landschappelijke expertise, ondersteuning van de landschapstafels en (co-)investeringen in groene, gezonde landschappen.

Eerdere successen

Eerder samenwerking met de provincie Zuid-Holland is zeer succesvol geweest. Voorbeelden van succesvolle projecten zijn:

  • De aanleg van het Singelpark, het langste stadspark van Europa, dat de historische binnenstad van Leiden op natuurlijke wijze verbindt met de regio (Leidse Ommelanden)
  • De aanleg van wandel- en fietspaden in De Boterhuispolder (Leidse Ommelanden)
  • De omvorming van een voormalig kassengebied naar een gebied met beleefbaar hoogwaardig groen waar gewoond kan worden in de Maaslandse Dam (Hof van Delftland)
  • Gebiedsontwikkeling Quackstrand met onder andere: groter strand en een boulevard (Voorne Putten)
  • Een groene entree naar Duin Horst & Weide door de optimalisatie van de overgang van Koekamp naar het Haagse Bos en verbetering van de overgang van KJ-plein naar Koekamp (Duin Horst & Weide)