Koninklijke Onderscheiding voor Rolf Marselis

Op woensdag 27 januari 2021 vond de uitvaart plaats van Rolf Marselis. Rolf Marselis was een zeer gewaardeerde en geliefde persoonlijkheid in Leiden. Hij had een groot sociaal en sportief hart en zette zich graag in voor de stad en de inwoners. Gezien alles wat Rolf Marselis heeft gedaan voor onze samenleving was er een Koninklijke Onderscheiding voor hem aangevraagd. Een aanvraag die door iedereen werd onderschreven en die gezien de gezondheidssituatie van Rolf Marselis met spoed moest worden behandeld. Koninklijke Onderscheidingen worden nooit postuum uitgereikt, alleen bij leven. Het verschrikkelijke nieuws van het overlijden kwam veel eerder dan verwacht en het was maar de vraag in hoeverre de aanvraag het proces had doorlopen. Tijdens de uitvaartplechtigheid kon locoburgemeester Paul Dirkse aan de familie en vrienden meedelen dat het besluit om Rolf Marselis een Koninklijke Onderscheiding toe te kennen vlak voor zijn overlijden was getekend. Rolf Marselis is bij Koninklijk Besluit benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

In zijn studententijd was Rolf Marselis actief voor de rechtswinkel Leiden en Alphen aan den Rijn en van 1986 tot 1995 was hij actief als bestuurslid bij de stichting Werk en Onderneming in Leiden. Deze organisatie zette zich in voor het ter beschikking stellen van kantoor- en bedrijfsruimtes aan startende en doorstartende ondernemers.

Als bestuurslid bij Holland Centraal zette hij zich sinds 2003 in voor de continuïteit en uitbouw van de organisatie. Hij leidde het proces van de noodzakelijke verhuizing van de omroep en droeg in belangrijke mate bij aan het op orde brengen van de financiën. Na zijn vertrek werd hij actief als radiomaker bij Sleutelstad. Hij deed live verslag van wedstrijden van ZZ Leiden Basketball en schreef periodiek ook artikelen voor de website. Ook deed hij vaak na afloop van wedstrijden interviews met spelers, coach en andere betrokkenen. Zowel voor de radio als op camera.

Hij was een echte sportliefhebber en kon veel van zijn energie kwijt als bestuurslid en voorzitter van de Leidse Sport Federatie, het officiële adviesorgaan van het college van burgemeester en wethouders. Met enorm veel waardering kijken we terug op de samenwerking met hem. Hij was als voorzitter 5 jaar lang het boegbeeld van de LSF en heeft deze rol op voortreffelijke wijze ingevuld. Onder zijn leiding is de LSF drastisch verjongd en meer divers geworden. Inhoudelijk maakte hij zich sterk voor de plek van de ongeorganiseerde sport in het beleid en voor de verbinding tussen sport en welzijn. Onder zijn impulsen heeft de sport aan kracht gewonnen. Zijn denkbeelden vonden niet altijd overeenstemming bij een deel van de Leidse sportwereld, daar liet hij zich echter niet door van zijn stuk brengen. Hij bleef de verbinding zoeken ondanks inhoudelijke verschillen van mening. Daarmee heeft hij mensen letterlijk in beweging gekregen.

Er is grote waardering voor alles wat Rolf Marselis heeft gedaan. Het is buitengewoon verdrietig dat hij de Koninklijke erkenning zelf niet meer heeft meegekregen. Onze gedachten gaan uit naar zijn familie en vrienden. Hopelijk dat de mooie herinneringen aan Rolf Marselis iedereen troost mag bieden.