Koninklijke Onderscheiding voor Prof. dr. Wim Fibbe

Op vrijdag 12 oktober 2018 heeft prof. dr. Wim Fibbe, uit handen van burgemeester Henri Lenferink een Koninklijke Onderscheiding gekregen. Na zijn afscheidscollege in het LUMC werd de inwoner uit Lisse vanwege zijn buitengewone wetenschappelijke verdiensten benoemd tot Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw. Professor Fibbe was hoogleraar Hematologie en Stamcelbiologie en als arts een autoriteit op het terrein van functiestoornissen van het beenmerg en kwaadaardige bloedziekten. Hij heeft op nationaal en internationaal niveau een leidende en innoverende rol gespeeld bij het opzetten en ontwikkelen van het nieuwe en perspectiefrijke wetenschapsgebied van de ‘regeneratieve geneeskunde’.

Dhr. Fibbe (Rotterdam, 1951) studeerde medicijnen aan de vrije Universiteit van Amsterdam en specialiseerde zich in de Hematologie. In 1988 promoveerde hij aan de Universiteit van Leiden. In 1991 werd hij hoofd van het Beenmerg Transplantatie Programma van, toen nog, het AZL en in 2000 werd hij benoemd tot hoogleraar Hematologie en Stamcelbiologie. Fibbe werd de autoriteit op het terrein van functiestoornissen van het beenmerg en kwaadaardige bloedziekten.

In 2005 werd hij hoofd van de afdeling Immunohematologie en Bloedtransfusie van het Leids Universitair Medisch Centrum. Twee jaar later werd hij hoofd van divisie 4 van het LUMC. Als voorzitter van de onderzoek profileringsgebieden van het LUMC speelde hij een belangrijke rol bij het realiseren van strategische investeringen in infrastructuur en het aantrekken van wetenschappers van wereldformaat.

Professor Fibbe speelde een voortrekkersrol bij het introduceren van cellulaire therapie voor de behandeling van een groot aantal ziekten. Daarbij leidde hij veel onderzoekers op, speelde hij een belangrijke rol bij de herziening van het curriculum van de studie Geneeskunde en publiceerde in vooraanstaande tijdschriften. Professor Fibbe heeft nationaal en internationaal een leidende en innoverende rol gespeeld bij het opzetten en ontwikkelen van het nieuwe en perspectiefrijke wetenschapsgebied van de regeneratieve geneeskunde. Hij is wereldwijd een van de meest vooraanstaande wetenschappers op het gebied van de Hematologie. Hij heeft zich ontwikkeld tot een van de meest toonaangevende, innovatieve en productieve Leidse wetenschappers, die zeer bijzondere en belangrijke bijdragen heeft geleverd aan grensverleggend onderzoek dat ook voor toekomstige toepassing heel belangrijk zal blijken te zijn.