Koninklijke Onderscheiding voor Prof. dr. Adam Cohen

Op vrijdag 9 november 2018 heeft prof. dr. Adam Cohen, uit handen van burgemeester Henri Lenferink een Koninklijke Onderscheiding gekregen. Na zijn afscheidscollege in het Academiegebouw werd de inwoner uit Oegstgeest, vanwege zijn buitengewone maatschappelijke en wetenschappelijke verdiensten, benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau. Prof. Cohen was sinds 1994 hoogleraar Klinische Farmacologie aan de Universiteit van Leiden en was 30 jaar lang de directeur van het Centre of Human Drugs Research, gevestigd op het Bio Science Park.

Adam Cohen (Haarlem, 1952) studeerde zowel Geneeskunde als Farmacie. Na zijn studie ging hij werken in Engeland en werkte hij bij de afdeling Klinische Farmacologie van de Welcome Research Laboratories en de afdeling Interne Geneeskunde van King’s College. In 1986 promoveerde hij aan de universiteit van Leiden op het in Engeland verrichtte onderzoek naar nieuwe geneesmiddelen tegen epilepsie.

In 1987 werd Cohen directeur van het net opgerichte Centre for Human Drug Research. Dit centrum ging hoogwaardig geneesmiddelenonderzoek bij patiënten en gezonde proefpersonen in Nederland verrichten naar de effecten van nieuwe en bestaande geneesmiddelen. Hij startte dit ongewisse avontuur - met een subsidie van het Ministerie van Onderwijs - om de wetenschappelijke kennis van de universiteit maatschappelijk toepasbaar te maken. Hij stond aan de wieg van één van de eerste universitaire spin-offs in Nederland en in het bijzonder in Leiden.

Het centrum moest actief de samenwerking zoeken met ‘derden’, met name met de farmaceutische industrie. Adam Cohen was daarmee één van de voorlopers en boegbeelden van de huidige 'valorisatie’ die tegenwoordig bij alle universiteiten hoog in het vaandel staat.

Het Centre for Human Drug Research groeide onder zijn leiding de afgelopen 30 jaar uit tot een speler van formaat. Het CHDR werd van steeds groter belang voor het Bio Science Park en daarmee ook van economisch belang voor Leiden en haar regio. Inmiddels zijn er 300 mensen werkzaam en heeft het een jaaromzet van ruim 22 miljoen euro.

Als hoogleraar Klinische Farmacologie stond hij bekend om zijn zeer creatieve wetenschappelijke en vernieuwende geest en zijn naam kreeg nationaal en internationaal uitgebreide erkenning. Onder zijn leiding werd een wereldwijde web based teaching resource system ontwikkeld en toegepast. Daarnaast werd er op zijn initiatief in het LUMC gewerkt aan een geavanceerde masteropleiding voor toekomstige geneesmiddelenontwikkelaars ‘het Paul Janssen Futurelab’ een opleiding die inmiddels deels online en deels on campus wordt gegeven.

De vele nevenfuncties die Adam Cohen heeft bekleed hebben veel maatschappelijke impact gehad. Hij was vicevoorzitter van de Centrale Commissie Mensgebonden onderzoek, lid van de Gezondheidsraad en van de adviesraden van de Nederlandse Trombose Stichting en van de Nederlandse Diabetes Patiënten Vereniging. Daarnaast was Cohen redacteur van het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde, het meest toonaangevende medische tijdschrift van ons land, alsmede redacteur en hoofdredacteur van het British Journal of Clinical Pharmacology.

Ook door zijn vakgenoten wordt Adam Cohen gerespecteerd en gewaardeerd. Zo ontving hij een erefellowship van de American College of Clinical Pharmacology, een erefellowship van de Britisch Pharmatcological Society en een erefellowship van de Faculty of Pharamceutical Medicine of the Royal College of Medicine of the UK.

Op vrijdag 9 november kreeg Adam Cohen ook koninklijke erkenning en werd hij benoemd tot Officier in de Orde van Oranje Nassau .