Koninklijke onderscheiding voor Marieke van Vegten

Op vrijdag 7 juli 2023 heeft Marieke van Vegten uit handen van burgemeester Henri Lenferink een koninklijke onderscheiding ontvangen. Marieke van Vegten kreeg de onderscheiding tijdens een feestelijke viering van het 105 jarig bestaan van de Leidse Reddingsbrigade. Marieke van Vegten zet zich al 21 jaar in als vrijwilliger voor de waterveiligheid in Nederland en het zwemonderwijs in de regio.

Marieke van Vegten is sinds 2002 zweminstructeur bij de Leidse Reddingsbrigade. Ook is zij al 20 jaar iedere week bewakend lid op de reddingsboten bij evenementen op en rond het water, zoals de Leidse Peurbakkentocht of zeilwedstrijden op de Kagerplassen. Sinds 2008 vervult ze als bestuurslid bij de reddingsbrigade tal van functies. De laatste jaren als  Bestuurslid Technische Zaken. Zij begeleidt de Commissie Opleidingen die de zwemlessen verzorgt en ze begeleidt de commissie Bewakingen die gaat over de inzet van de reddingsboten en het opleiden van Lifeguards. Sinds 2013 is ze ook nog eens de eerst verantwoordelijk op het examensecretariaat van de Zwemschool Leiden en de Leidse Reddingsbrigade.

Naast het bestuurswerk was zij van 2010-2017 barlid van het clubhuis en werd zij in datzelfde jaar (2012) secretaris bij de Leidse Zwemschool. In al haar tijd bij de Reddingsbrigade en de Zwemschool Leiden zet zij zich bovendien actief in om meer vrouwen in belangrijke posities binnen de vereniging te krijgen. Vanaf 2014 is zij als Hoofd Instructie van het zwembad eindverantwoordelijk voor alle lessen die gegeven worden in het zwembad.

Niet alleen lokaal of in de regio, in héél Nederland is zij, als een van de schippers van de Nationale Reddingsvloot actief. Deze Reddingsvloot is vierentwintig uur per dag en driehonderdvijfenzestig dagen per jaar inzetbaar in het geval van watercalamiteiten en overstromingen. Als schipper coördineert ze de inzet van de eenheid en aansturing van het team aan boord. Ook heeft ze zelf menig drenkeling uit het water gered.