Koninklijke onderscheiding voor Maarten Feteris, president van de Hoge Raad

Prof. dr. M.W.C. (Maarten) Feteris, president van de Hoge Raad der Nederlanden, is op donderdag 29 oktober, tijdens een speciale zitting van de Hoge Raad benoemd tot Commandeur in de Orde van Oranje-Nassau. Feteris kreeg de hoge koninklijke onderscheiding uit handen van minister Sander Dekker, minister voor Rechtsbescherming, ter gelegenheid van zijn afscheid op 1 november a.s. als president van de Hoge Raad.

Maarten Feteris (1960) werd in september 2008 benoemd tot raadsheer in de Hoge Raad. Daarvoor is de inwoner van Leiden werkzaam geweest in de belastingadviespraktijk en was hij 14 jaar raadsheer-plaatsvervanger in de Belastingkamer van het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch. Per april 2013 werd hij benoemd tot vicepresident van de Hoge Raad. Een jaar later werd hij benoemd tot president, iets dat vrij uitzonderlijk is zo snel na zijn benoeming tot vicepresident. Binnen de rechterlijke macht is de president van de Hoge Raad in rang de hoogste rechter in Nederland.

Gedurende zijn hele werkzame periode bij de Hoge Raad heeft Maarten Feteris blijk gegeven van een karaktervolle en voorbeeldige plichtsvervulling. Zijn ambities waarmee hij aan het presidentschap begon, heeft hij grotendeels verwezenlijkt. Hij heeft als lid en president van de Hoge Raad het instituut ‘gedragen’ en de waarde daarvan binnen de democratische rechtsstaat uitgedragen en waar nodig – ook in het buitenland - verdedigd. Zijn inzet getuigt van een grote betrokkenheid bij de samenleving. Alom is grote waardering voor de wijze waarop Maarten Feteris zijn presidentschap heeft vervuld en de verbindende rol die hij tussen andere instituten heeft gespeeld.

Maarten Feteris wordt in de juridische wereld beschouwd als een eminent, deskundig en gezaghebbend jurist op het terrein van het belastingrecht. Zijn diepgaande kennis en haast fotografische geheugen dragen hieraan bij. Zijn publicatielijst is indrukwekkend en zeer uitgebreid. Naast de op het belastingrecht gerichte nevenactiviteiten vervult hij ook meer algemeen juridische activiteiten. Hij is lid van verschillende adviesraden, veelal verbonden aan de wetenschap, van universiteiten.