Koninklijke onderscheiding voor Leendert Barendregt

In de ochtend van woensdag 30 november 2021 overleed Leendert (Leen) Barendregt op 89-jarige leeftijd aan de gevolgen van corona. Op dinsdag 7 december konden familie en vrienden afscheid van hem nemen. Als vrijwilliger bij de Protestantse Gemeente te Leiden en daarmee de Hooglandse Kerk en de Marekerk, had hij een zeer lange staat van dienst. Vanwege zijn verdiensten werd hij op 15 september bij Koninklijk Besluit benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. De feestelijke uitreiking van de onderscheiding stond in december gepland en het is dus buitengewoon verdrietig dat hij de koninklijke erkenning zelf niet meer heeft meegekregen. De onderscheiding is inmiddels overgedragen aan de familie.

Leen Barendregt was oud-directeur Gemeentewerken bij de gemeente Leiden en vanaf 1976 een zeer belangrijk adviseur voor de twee monumentale gebouwen van de protestante kerk in Leiden: de Marekerk en de Hooglandse Kerk. Beide kerken zijn meer dan 700 jaar oud en moeten dus permanent onderhouden worden. Leen was gevraagd en ongevraagd de belangrijkste (juridisch) adviseur van het College van Kerkmeesters over bouwkundige zaken. Hij regelde subsidies voor het meerjarenonderhoudsplan van beide kerken en hij begeleidde de restauraties ter plaatse. Hij verzorgde de aanvragen van de broodnodige vergunningen en regelde het dagelijks onderhoud en de reparaties in de kerken. Zo was hij bijvoorbeeld verantwoordelijk voor het herstel van de 12 grote ramen in de lichtbeuk van de Hooglandse Kerk en adviseerde over de plaatsing van het Engelse kathedraalorgel.

Sinds 1983 was Leen actief voor de Historische Vereniging Oud Leiden (HVOL). In dat jaar werd hij bestuurslid en van 1987 tot 1991 was hij de vicevoorzitter. Uit hoofde van zijn bestuurslidmaatschap van de HVOL werd hij in 1987 lid van het bestuur van Molen de Put. Hiervan was hij 30 jaar bestuurslid. Namens de HOVL was hij ook de vertegenwoordiger in het bestuur van de Rijnlandse Molenstichting (1992 – 1996) en was hij namens de HOVL lid van de Stichting Industrieel Erfgoed Leiden van 1999 tot 2017. Verder was hij voor de HOVL actief bij de Vrienden van de Meelfabriek van 2000 tot en met 2006.

Leen was bovendien vrijwilliger bij Erfgoed Leiden sinds 2002. Hij begon daar met de inventarisatie en digitalisering van de tekeningen van alle toen nog hervormde kerken van Leiden (Hooglandse Kerk, Maranathakerk, Marekerk, Oosterkerk, Pieterskerk en Vredeskerk). Daarna heeft hij vele tekeningen geïnventariseerd en gedigitaliseerd van gebouwen in de Leidse regio.

De koninklijke onderscheiding is inmiddels aan de familie Barendregt overgedragen.