Koninklijke onderscheiding voor huisarts Hans van Selm

De in Leiden wonende huisarts Hans van Selm ontving op donderdag 22 september 2022 uit handen van burgemeester Liesbeth Spies van Alphen aan den Rijn een koninklijke onderscheiding voor zijn lange en belangrijke verdiensten voor de multidisciplinaire gezondheidszorg van de regio Zuid-Holland Noord. Hij ontving de onderscheiding tijdens zijn afscheid in Gezondheidscentrum Dillenburg ter gelegenheid van zijn pensionering. Van Selm is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

Hans van Selm begon in 1994 als solistisch huisarts in Alphen aan den Rijn, maar begreep al snel dat intensivering van de samenwerking met collega-huisartsen en met apotheek, fysiotherapie, psychologen en andere paramedische beroepen essentieel is. Hij was zijn tijd hiermee ver vooruit. In 2004 realiseerde hij als huisarts-bestuurder als een van de eersten in de regio Zuid-Holland Noord een HOED (Huisartsen Onder Een Dak) binnen een nieuw te bouwen Gezondheidscentrum (Dillenburg) te Alphen aan den Rijn. Hij was hiernaast vanaf 1996 negen jaar lang voorzitter van de Vereniging Gebruikersoverleg Medicom (VeGOM), de onafhankelijke gebruikersvereniging van huisartsen, die met het huisartsinformatiesysteem Medicom (softwarepakket) werken. Als een van de huisarts-zorgbestuurders (mede-)vertegenwoordigde hij hierin alle gebruikers en kon hij gebruikerswensen op het gebied van deze software helpen afstemmen en ontwikkelen.

Vanaf het begin had hij al veel aandacht voor werkdrukverlichting en kwaliteitsverhoging en het zelf opleiden van personeel. Zijn manier van onderwijzen is belangrijk geweest in de vorming van zijn collega’s, die nu zelf weer opleiden en zo het stokje doorgeven. Als gastdocent op het Leids Universitair Medisch Centrum drukte hij verder zijn stempel op honderden artsen-in-opleiding door ze in de wereld van de eerstelijns gezondheidszorg in de volle breedte mee te nemen.

Later zette Van Selm zich onvermoeibaar in voor Geïntegreerde Eerstelijnszorg, met name om het wijkgericht denken multidisciplinair vorm te geven. Hij leverde een grote bijdrage aan het Alphens Ketenoverleg (AKO), waarin zorgverleners, gemeente en zorgverzekeraar samen optrekken om gezondheid van de Alphense populatie te bevorderen. Hij was als voorzitter van Alphen op één Lijn en Knooppunt Ketenzorg een voorbeeld voor de regio en onmisbare sparringpartner voor de gemeente, tweede lijn, ICT-leveranciers en zorgverzekeraars. 'Alphen op één lijn' is daardoor een van de weinige organisaties in de zorg in Nederland die een multidisciplinair bestuur heeft en dit komt de Alphense patiëntenpopulatie aantoonbaar ten goede. Verder was hij van 2019-2021 voorzitter van Gezonde Zorg Gezonde Regio, een werkgroep die door slim gebruik van data en technologie, helpt om patiënten beter te adviseren, zorgverleners ontlasten én ondoelmatige zorg opsporen en oplossen.

Hans van Selms verbindende kwaliteiten en vasthoudendheid zijn ongetwijfeld de reden dat hij in staat is gebleken partijen tot elkaar te brengen en zo het maatschappelijk belang te dienen. Hij ging op 31 december 2021 met pensioen, maar zijn eerdere afscheidsbijeenkomst moest door de coronalockdown worden uitgesteld.