Komende jaarwisseling vuurwerkvrije binnenstad en Stationsdistrict

Leiden krijgt er met het Stationsdistrict komende jaarwisseling een vuurwerkvrije zone bij. Dit heeft het college van burgemeester en wethouders besloten. Twee jaar geleden werd de Leidse binnenstad voor het eerst als vuurwerkvrije zone aangewezen. Het Stationsdistrict grenst direct aan de binnenstad.

In een vuurwerkvrije zone is het verboden om tussen 31 december 2021 18.00 uur en 1 januari 2022 02.00 uur consumentenvuurwerk af te steken. Hiermee wil de gemeente gevaar, schade en overlast voorkomen. De beschikbaarheid van onveilig vuurwerk en het soms onjuist gebruik van vuurwerk leiden tot grote veiligheidsrisico’s. De jaarwisseling kan dan ook met recht worden aangemerkt als het gevaarlijkste moment van het jaar. Met deze uitbreiding van het vuurwerkvrije gebied tijdens de jaarwisseling, zet Leiden een nieuwe stap in de richting van een geheel vuurwerkvrije stad. De gemeenteraad heeft zich in 2018 uitgesproken voor een vuurwerkvrije stad met de jaarwisseling.

Parken

Om flora en fauna te beschermen, geldt het verbod zoals voorgaande jaren ook voor de Leidse parken, de openbaar toegankelijke gebieden binnen de Oostvlietpolder, de omgeving van het Streek-Dierentehuis Leiden Stevenshage, de dierenweide/park gelegen ten westen van het Jacques Urlusplantsoen.

Inspraak

Het ontwerpbesluit ligt gedurende 4 weken, van 12 november tot en met 9 december ter inzage. Belanghebbenden kunnen in gedurende deze vier weken een zienswijze indienen op het ontwerpbesluit. Na verwerking van de inspraakreacties neemt het college een definitief besluit.