Klanttevredenheid verbeterd onder gebruikers Leidse sportaccommodaties

Eind 2021 is voor de tweede keer een klanttevredenheidsonderzoek afgenomen onder de gebruikers van de verschillende sportaccommodaties in Leiden. Eind 2019 werd dit voor de eerste keer gedaan. Het onderzoek wordt elke twee jaar herhaald.

Team Sportaccommodaties is binnen de gemeente Leiden verantwoordelijk voor de exploitatie van de gemeentelijke sportaccommodaties. Hieronder vallen de zwembaden, sporthallen, sportvelden, tennisbanen en overige accommodaties. De behoefte ontstond om de klanttevredenheid te meten om zo nog meer aan de behoefte van de gebruikers te voldoen. Het onderzoek is samen met het team Onderzoek & Data tot stand gekomen.

De enquête is ingevuld door verschillende gebruikersgroepen: huurders, trainers en sporters. In totaal hebben 250 respondenten meegedaan aan het onderzoek. Het klanttevredenheidsonderzoek is via de mail verstuurd aan alle verenigingen en scholen. Daarnaast heeft de link op sportstadleiden.nl gestaan, de facebookpagina van de gemeente Leiden en is er een bericht geplaatst in Stadsnieuws en de Stadskrant.

34% van de ondervraagden gaf aan heel tevreden te zijn over de sportaccommodatie. In 2019 was dit 24%. Er is onderscheid gemaakt tussen verschillende soorten sportaccommodaties: hallen, parken en baden. Bij de sporthallen zijn de gebruikers met name erg tevreden over de kwaliteit van de vloer en de kantine. Mensen zijn het minst tevreden over het onderhoud van de sporthal. Bij het sportpark wordt vooral de verlichting op het veld het meest gewaardeerd. De hygiëne in de kleedruimtes wordt het minst gewaardeerd. Bij de zwembaden zijn de respondenten met name tevreden over het schoonhouden van het zwembad, de hygiëne in de kleedruimtes en de kwaliteit van de vloer rondom het bad. Er komen geen opvallende punten naar voren waar gebruikers ontevreden over zijn. Hier mogen echter geen conclusies aan worden verbonden omdat er te weinig respondenten waren van de zwembaden.

Er is een verbetering in de rapportcijfers te zien. De sporthallen kregen als eindoordeel gemiddeld een 6,8. In 2019 was dit een 6,6. De sportparken kregen een 6,5. Twee jaar geleden was dit een 6,3. De zwembaden laten de grootste stijging zien van een 7 in 2019 naar een 7,7 in 2021. Ook hier geldt dat de aantallen te laag zijn.