Kamers met aandacht gezocht voor jongeren

Op 21 april start in de Leidse regiogemeenten Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest, Voorschoten en Zoeterwoude een zoektocht naar zogenoemde Kamers met aandacht. Deze kamers zijn bedoeld voor jongeren tussen de 18 en 23 jaar die de jeugdzorg verlaten maar nog niet helemaal zelfstandig kunnen wonen. De gemeente zoekt samen met jeugdhulpaanbieders kamers bij particulieren.

Persoonlijke aandacht

Iedereen die dat wil, kan een kamer met aandacht aanbieden en iedere woonruimte kan een kamer met aandacht worden. Dat kan een zolderkamer bij een gezin zijn, een kamer bij een ouder echtpaar of een kamer boven een winkel of in een studentenhuis. Voorwaarden zijn wel dat de jongere de kamer voor minimaal een jaar kan gebruiken en dat de huurprijs maximaal de prijs is die volgens de huurcommissie voor de desbetreffende kamer kan worden gevraagd. 

De jongere krijgt begeleiding van een professionele hulpverlener. Met wat persoonlijke aandacht van de verhuurder of inwonende huisgenoten bouwt hij of zij een eigen netwerk op om op terug te kunnen vallen. Totdat de jongere uiteindelijk helemaal op eigen benen kan staan.

Zorgvuldige match

De verhuurder en de jongere worden zorgvuldig gematcht. De verhuurder bepaalt zelf hoeveel ‘aandacht’ hij of zij wil bieden en overlegt met de coördinator van Kamers met aandacht op welke manier dit gebeurt. De jongeren om wie het gaat, kunnen de huur maandelijks voldoen, hebben een dagbesteding en geen verslavingsproblematiek die het dagelijks functioneren in de weg staat.

Samenwerking met jeugdhulpaanbieders

Het gaat om een proef van twee jaar waarin Stichting Kamers met Aandacht samen met zorgaanbieders Cardea, Prodeba, de Horizon, Impegno en Aemosa op zoek gaat naar minimaal tien kamers voor jongeren in de Leidse regio. Het doel is dat de jongeren na deze periode voldoende vaardigheden en een netwerk hebben opgebouwd om helemaal zelfstandig te kunnen wonen.

Meer informatie en aanmeldformulieren voor zowel jongeren als potentiële verhuurders vindt u op www.kamersmetaandacht.nl.