Jan van Houtpenning voor Rob van Tongeren

Op woensdag 23 augustus 2023 heeft Rob van Tongeren uit handen van burgemeester Henri Lenferink de Jan van Houtpenning gekregen. Rob van Tongeren kreeg de onderscheiding ter gelegenheid van zijn 50-jarig ambtsjubileum en naderende pensionering. Hij is 50 jaar ambtenaar van de gemeente Leiden en werkt tot op de dag van vandaag als Operationeel manager.

De Jan van Houtpenning is een ambtelijke onderscheiding en deze wordt toegekend aan ambtenaren die zich gedurende een lange reeks van jaren bijzonder hebben onderscheiden door uitzonderlijke toewijding aan hun taak.

Rob van Tongeren begon zijn werkzame leven bij de gemeente Leiden als leerling stratenmaker. In Zuidwest liggen nog altijd een serie straten die in die tijd door Rob en zijn collega’s zijn neergelegd. Rob heeft zich in al die jaren opgewerkt tot Operationeel Manager. Rob spreekt de taal van de medewerkers.

Rob van Tongeren is ook de man van evenementen. Hij regelde dat alles goed verliep voor evenementen als 3 October, Lakenfeesten, Leiden Marathon en nog veel meer: verwijderen en weer terugzetten van straatmeubilair voor de 3 October kermis, plaatsen van hekken en borden.

Jarenlang voerde Rob de schouw van bedrijventerreinen, woonwijken en winkelcentra uit. Hij was degenen die schades of andere zaken die gerepareerd moesten worden kwam opnemen.

Rob kan al 50 jaar dag en nacht gebeld worden.

Vanwege zijn lange staat van dienst is hij een wandelend geheugen en een vraagbaak binnen de organisatie voor alles en iedereen. Om de waardering voor het functioneren van Rob van Tongeren tot uiting te brengen, heeft het college van burgemeester en wethouders besloten hem de Jan van Houtpenning toe te kennen.