Jan van Houtkade en Koepoortsbrug verkeersveiliger en groener

De Jan van Houtkade, onderdeel van het Singelpark, is een straat met veel steen, verkeer en geparkeerde auto’s. De gemeente heeft samen met bewoners en andere betrokkenen een iconisch ontwerp gemaakt om de straat en de naastgelegen Koepoortsbrug verkeersveiliger te maken voor de fietser en voetganger en daarnaast ook nog veel groener. Het college van burgemeester en wethouders heeft gisteren het Uitvoeringsbesluit Herinrichting Jan van Houtkade – Koepoortsbrug vastgesteld.

De Jan van Houtkade is het oudste gedeelte van het Singelpark, waar waltoren Oostenrijk en de contouren van waltoren Bourgondië verwijzen naar de oude stadsmuur en verdedigingswerken. De Singelparkbeleving is hier echter ver te zoeken: er rijdt veel verkeer en er staan veel geparkeerde auto’s. Ook op de Koepoortsbrug rijdt veel doorgaand verkeer. In het nieuwe ontwerp wordt de helft van de huidige parkeerplekken op de Jan van Houtkade gebruikt om meer ruimte te maken voor groen en verblijfsruimte. De straat krijgt een parkachtig karakter met een eigen identiteit met aandacht voor historie. Zo komt er over de hele Jan van Houtkade een smalle baan van stenen, precies daar waar de oude stadsmuur stond. Langs het water loopt straks de nieuwe, voor iedereen toegankelijke wandelroute: het oeverpad.

Toegankelijk en inclusief

Toegankelijkheid was een leidraad bij het maken van het ontwerp, iedereen moet straks van de nieuwe inrichting gebruik kunnen maken. En dat is goed gelukt. Ook op de Koepoortsbrug wordt de verkeersveiligheid voor fietsers en voetgangers verbeterd en is er veel aandacht voor toegankelijkheid. Hier wordt de buitenruimte aantrekkelijke gemaakt en de verbinding tussen de Herenstraat en de Doezastraat verbeterd. De Jan van Houtkade en de Koepoortsbrug worden zo een volwaardig onderdeel van het Singelpark.

Boost voor de biodiversiteit

Er is veel aandacht voor het vergroten van de biodiversiteit in het ontwerp voor de vernieuwde Jan van Houtkade. Zo werd in april vorig jaar tijdens een wandeling door het gebied met een groep bewoners en andere betrokkenen de ‘Meetlat biodiversiteit’ ingevuld. Dit gaf een helder beeld van het aanwezige groen en de kansen om de biodiversiteit te versterken. Er ligt nu een wild en weelderig beplantingsconcept met veel verschillende nieuwe boom-, plant- en bloemsoorten. In de oever worden kruiden, stinzen en schuilplekken toegevoegd, die de biodiversiteit een flinke boost zullen geven. Ook wordt onder water een kunstmatig rif aangelegd. Dit rif bestaat uit metalen korven gevuld met hergebruikte gebroken gebakken klinkers en biedt extra kansen voor het onderwaterleven.

Samen met de stad

Buurtbewoners, de Vrienden van het Singelpark, de botanische curator van het Singelpark, het Centrummanagement en andere belanghebbenden hebben zich verenigd in een klankbordgroep. Deze groep heeft in verschillende werksessies actief meegedacht en advies gegeven over het ontwerp. Zo is de nieuwe beplanting participatief ontworpen en is er veel gesproken over hoe de verkeersveiligheid wordt geborgd. Op 13 juni is het ontwerp gepresenteerd aan omwonenden en andere betrokkenen.      

Planning

Het Uitvoeringsbesluit wordt na de zomervakantie ter besluitvorming voorgelegd aan de gemeenteraad. Na akkoord staat de start uitvoering gepland voor het vierde kwartaal van 2024.

Meer informatie

Kijk op Jan van Houtkade voor meer informatie.