Integrale controle bij bedrijven in de Sint Aagtenstraat

Op donderdag 11 maart vond een integrale controle plaats bij een paar bedrijven in de Sint Aagtenstraat in Leiden. Naar aanleiding van signalen hebben gemeente (bouwtoezicht), politie, brandweer en Omgevingsdienst West-Holland de betreffende locaties gecontroleerd op naleving van vergunningen en andere wet- en regelgeving waaraan de eigenaars zich moeten houden. De controle leverde diverse aanknopingspunten voor nader onderzoek op.

Concreet overtreden de bedrijven verschillende milieuregels. Hierop gaat de omgevingsdienst toezien en handhaven. Daarnaast is een pand niet brandveilig en zijn er in aangrenzende panden overtredingen van de bouwvoorschriften geconstateerd. Verder kwamen de inschrijvingen in de Basisregistratie Personen (BRP) niet overeen met de daadwerkelijke situatie. Hier is verder onderzoek naar ingesteld. 

Integrale controles

De gemeente wil dat Leiden een veilige en leefbare stad blijft. Het regelmatig houden van integrale controles levert daar een bijdrage aan. Deze  integrale controles worden geregeld gehouden, onder meer op bedrijventerreinen. Deze acties worden niet van tevoren aangekondigd. De gemeente wil hiermee nagaan of bedrijven, pandeigenaren en/of (ver)huurders zich aan de regels houden.