Hulp voor Leidenaren met een hoge energierekening

De gasprijzen zijn recent flink gestegen en daardoor kan bij veel mensen de energierekening een stuk hoger worden. Veel Leidenaren gaan hier wat van merken. Bij huishoudens met lagere inkomens hakt dit er harder in dan bij huishoudens met hogere inkomens. Huishoudens met lagere inkomens in slecht geïsoleerde woningen zijn extra kwetsbaar voor hoge energieprijzen. De gemeente Leiden heeft van het Rijk geld ontvangen om de Leidenaren met lage inkomens en extra kwetsbare huishoudens te helpen.

Het college van burgemeester en wethouders heeft op dinsdag 5 april een plan van aanpak energiebesparing en de regels voor een eenmalige energietoeslag vastgesteld.

Plan voor energiebesparing

In het plan van aanpak voor energiebesparing staan drie pijlers voor 2022 en 2023:

  • Leidse huurders van woningcorporaties met een laag inkomen en hoge energiekosten krijgen gratis adviesgesprekken over energiebesparing aangeboden. Bovendien worden energiebesparende maatregelen, zoals tochtstrips en radiatorfolie, meteen (gratis) aangebracht.
  • Leidse huurders van particuliere woningverhuurders krijgen hulp van de gemeente om een voorstel te doen aan hun verhuurder voor isolatie van hun woning. Wettelijk is geregeld dat een verhuurder op zo’n voorstel moet ingaan.
  • Er komt hulp voor eigenaren van koopwoningen met een waarde van minder dan de NHG-grens van € 355.000,-. Deze hulp bestaat uit subsidie voor isolatie en hulp bij de uitvoering van isolatiemaatregelen.

De uitvoering van het plan van aanpak start in april. Om zoveel mogelijk Leidenaren te bereiken, wordt samengewerkt met partijen in de stad en wordt een informatiecampagne opgezet. Voor de uitvoering van deze aanpak wordt 1,4 miljoen euro voor twee jaar vrijgemaakt. Dit geld is afkomstig van de Rijksoverheid en van een budget dat de gemeenteraad eerder beschikbaar stelde voor bestrijding van energiearmoede.

Energietoeslag

Daarnaast ontvangen inwoners met een laag inkomen van het Rijk een eenmalige tegemoetkoming van  € 800,- per huishouden. Deze eenmalige energietoeslag wordt via de gemeente uitgekeerd. Inwoners komen in aanmerking voor de energietoeslag als zij een inkomen hebben tot 120% van het sociaal minimum. Inwoners met een bijstandsuitkering, IOAW, IOAZ, AIO, Bbz en/of collectieve aanvullende zorgverzekering ontvangen in april een brief over de uitbetaling van de eenmalige energietoeslag. Zij hoeven zelf niets te doen, het bedrag wordt automatisch op hun bankrekening gestort. Inwoners die nog niet bekend zijn bij de gemeente maar op basis van hun inkomenssituatie wel in aanmerking komen voor de toeslag, kunnen deze toeslag vanaf 25 april 2022 aanvragen via de website van de gemeente Leiden. Inwoners die niet in aanmerking komen voor de energietoeslag of voor wie de energietoeslag onvoldoende soelaas biedt, kunnen aanspraak maken op bijzondere bijstand, wanneer zij aan de voorwaarden voldoen.

Meer informatie

www.leiden.nl/hoge-energierekening