Hotel aan de Lange Mare 43 wordt tijdelijke opvanglocatie

Op dit moment vangt de gemeente Leiden op verschillende locaties bijna 600 Oekraïense vluchtelingen op. Daarnaast worden er ook meer dan 100 Oekraïners bij particulieren thuis opgevangen. Het is onduidelijk hoelang de oorlog in Oekraïne nog duurt. Het is op dit moment dan ook onbekend wanneer en of mensen terug kunnen keren naar hun moederland. Een deel van de opvanglocaties die wij ingezet hebben, is slechts tijdelijk beschikbaar.

Het gebruik van een deel van de opvanglocaties eindigt dit jaar

Dit betekent dat de gemeente Leiden er rekening mee houdt dat opnieuw opvanglocaties moeten worden gerealiseerd. Daarom verkennen wij continu de mogelijkheden in de stad. Daarnaast wordt bekeken of we met regiogemeenten kunnen samenwerken in de realisatie van gezamenlijke opvanglocaties. Uit een locatieonderzoek in de stad is gebleken dat het hotel aan de Lange Mare 43 een geschikt pand is. Deze locatie is ter vervanging van een (deel) van de bestaande locaties.

Opvang Oekraïense ontheemden in hotel aan de Lange Mare 43

Gemeente Leiden gaat circa 100 vluchtelingen uit Oekraïne opvangen in het huidige hotel. Deze locatie is op korte termijn beschikbaar voor een periode die lang genoeg is, gezien de ontwikkelplannen voor deze locatie. De gemeente kan de locatie na verbouwing voor één jaar gebruiken en heeft daarna de mogelijkheid om dit, wanneer nodig, te verlengen. Het college van Burgemeester en Wethouders heeft daarom besloten deze locatie in te zetten als tijdelijke opvanglocatie. Hiervoor heeft de gemeente een overeenkomst gesloten met de eigenaar.

Informatiebijeenkomst op 20 maart aanstaande

In de afgelopen dagen zijn omwonenden en stakeholders als eerste geïnformeerd. Dit is gebeurd via een brief of persoonlijk contact. Op 20 maart vindt er een informatiebijeenkomst plaats. Julius Terpstra, wethouder Wonen, Bouwen en Welzijn is deze avond aanwezig. Tijdens deze bijeenkomst gaan we graag in gesprek met betrokkenen.

Meer informatie

Voor vragen kunt u contact opnemen met de gemeente via telefoonnummer 14 071, keuze 4 (maandag t/m vrijdag 9.00-17.00 uur).