Hoofdzaak}Werk: meer kansen op betaald werk voor mensen met psychische problematiek

In de regio Holland Rijnland wonen mensen die willen en kunnen werken, maar daarbij wel hulp nodig hebben. Het gaat om mensen met uiteenlopende psychische problematiek die graag aan de slag willen. Ondertussen zitten werkgevers te springen om personeel. Met het project Hoofdzaak}Werk wordt er een match gemaakt tussen vraag en aanbod en worden toekomstige werknemers en werkgevers begeleid.

Om deze match te maken slaan diverse partijen uit de regio Holland Rijnland de handen ineen. Recent hebben de gemeenten Alphen aan den Rijn, Katwijk en Leiden samen met UWV, GGZ Rivierduinen en stichting Lumen Holland Rijnland een plan van aanpak ondertekend met als doel om meer mensen met psychische problematiek een re-integratietraject aan te bieden dat hen helpt bij het vinden van betaald werk. Uiteindelijk moeten werkzoekenden uit de hele regio hiervan kunnen profiteren.

Yvonne van Delft (wethouder Werk & Inkomen, centrumgemeente Leiden): “Werk is voor de meeste mensen een goede manier om actief deel te nemen aan de maatschappij. De mensen die mee gaan doen, willen graag aan de slag. De huidige situatie op de arbeidsmarkt, waarin sprake is van grote personeelstekorten, biedt bij uitstek mogelijkheden om hen aan betaald werk te helpen. Gemeenten en UWV kunnen samen met GGZ Rivierduinen zorgen voor de meest geschikte ondersteuning. Zo komt talent tot bloei. Ik wil werkgevers in onze regio daarom van harte uitnodigen mee te doen aan dit mooie initiatief.”

UWV, dat al een aantal jaar ervaring heeft met inkopen van IPS-trajecten (methode individuele plaatsing en steun) en overige re-integratietrajecten voor mensen met uiteenlopende psychische problematiek, kan zich hierbij aansluiten. Rob van Hooven, Rayonmanager UWV Werkbedrijf. “Uit de praktijk blijkt dat deze trajecten een heel positief effect hebben op de re-integratie. Het geeft de mensen zelfvertrouwen en draagt bij aan hun herstel. Deelname aan de arbeidsmarkt, betekent voor deze mensen dat zij vaak voor het eerst als collega worden gezien. Gelet op de huidige krapte op de arbeidsmarkt kan het inzetten van deze trajecten een bijdrage leveren aan het verkleinen van de mismatch. Het is essentieel dat alle partijen intensief met werkgevers samenwerken om hier een nog groter succes van te maken.”

Regionale uitvoering

Het regionale plan van aanpak komt voort uit het convenant ‘Sterk door Werk’ waarin verschillende landelijke partijen afspraken hebben gemaakt over een regionale opschaling van het aantal trajecten voor mensen met psychische problematiek. Het regionale plan van aanpak Hoofdzaak}Werk wordt uitgewerkt tot een uitvoeringsplan voor de hele regio Holland Rijnland. Daarvoor gaan nu twee projectleiders aan de slag. De gemeente Leiden ontvangt als centrumgemeente subsidie voor de regionale projectleiding. De afgelopen jaren zijn binnen de regio al de eerste stappen gezet om mensen met psychische problematiek te re-integreren naar werk. Met het regionale plan hopen de betrokken partijen meer mensen naar werk te begeleiden. Daarbij worden diverse re-integratie-methodieken ingezet: IPS-trajecten door GGZ Rivierduinen, maar ook trajecten uit het aanbod van DZB Leiden, Rijnvicus, Provalu en UWV zijn mogelijk. Deelnemers kunnen daarnaast terecht bij ervaren ‘peer-supporters’ van Stichting Lumen Holland Rijnland.