Hoge Mors klaar voor de toekomst

In een groot deel van de Hoge Mors wordt de vernieuwing van het riool gecombineerd met de aanleg van een groene, duurzame en verkeersveilige inrichting. In navolging van het Uitvoeringsbesluit voor fase 1 van dit project, dat eind 2021 werd genomen, heeft het college van burgemeester en wethouders het Uitvoeringsbesluit duurzame wijkvernieuwing Hoge Mors fase 2 en 3 vastgesteld.

In de straten van het projectgebied wordt een zogeheten Drainage Infiltratie Transportriool aangelegd, dat het relatief schone regenwater gescheiden houdt van het vuilwater en direct in de sloot laat stromen. Daarnaast reguleert dit riool in droge en natte perioden het grondwater in de wijk, waardoor de ondergrond niet uitdroogt en de kans op wateroverlast kleiner is. Onder de grond wordt ook ruimte gereserveerd voor de aanleg van een toekomstig warmtenet. 

9132 m2 extra groen en biodiversiteit

Boven de grond krijgen de straten en stoepen tegelijkertijd een nieuwe inrichting en er wordt flink wat groen toegevoegd. In totaal wordt 9132 m2 extra groen toegevoegd, wat ervoor zorgt dat er straks meer water wordt vastgehouden in de bodem en hittestress minder kans krijgt. Boomspiegels worden vergroot (1098 m2), er komen extra heestervakken (3288 m2) en er wordt een kruidenrijk grasmengsel ingezaaid (4746 m2). Na de herinrichting staan er bovendien 19 bomen meer in de Hoge Mors dan er nu staan.

Compensatie woningbouwontwikkeling Turkoois

Voor het woningbouwproject Turkoois zijn 33 bomen gekapt. In de nieuwe inrichting komen 9 bomen terug op het terrein van Turkoois. De overige 24 bomen worden gecompenseerd in het project duurzame wijkvernieuwing Hoge Mors, in de vergroening van de kruising Hoge Morsweg – Turkooislaan.

Veiliger fietsen

Naast groener wordt de wijk ook een stuk verkeersveiliger. Op de Smaragdlaan worden fietsers en auto’s gescheiden: er komt aan twee kanten een vrijliggend éérichtingsfietspad langs de weg. Ook komt er een vrijliggend tweerichtingsfietspad op de Agaatlaan, vanaf de kruising met de Smaragdlaan tot aan de Leeghwatertunnel. De kruising Smaragdlaan – Agaatlaan wordt bovendien aangepast om deze veiliger te maken voor voetgangers en fietsers. Er komt een breed verkeerseiland tussen de rijbanen, zodat fietsers en voetgangers in twee delen kunnen oversteken.

Samen met de stad

Tijdens het maken van de plannen is er intensief samengewerkt met bewoners en stakeholders, die op bijeenkomsten en via Doemee meedachten. De wijk liet weten tijdens het ontwerpproces graag nauw betrokken te worden bij de ontwikkeling van het ontwerp. Daarom werd er een klankbordgroep van bewoners opgericht, waarmee het projectteam op structurele basis overleg had. De klankbordgroep kwam bijvoorbeeld met de ideeën om rondom de Robijnhof éénrichtingsverkeer in te voeren en om de voetpadenstructuur van het Morslint door de wijk heen door te trekken. Beide ideeën hadden veel draagvlak bij de bewoners en zijn uitgewerkt in het definitief ontwerp.

Planning

Het Uitvoeringsbesluit wordt begin juli 2023 ter besluitvorming voorgelegd aan de gemeenteraad. Na akkoord staat de start uitvoering gepland van begin 2024 tot eind 2027. In het gebied van fase 1 van dit project (Diamantplein, Granaatplein en Onyxstraat) beginnen de werkzaamheden in september 2023. Volgens planning is de eerste fase in het voorjaar van 2024 klaar.  

Meer informatie

Kijk op Hoge Mors - Gemeente Leiden voor meer informatie. Een overzicht van de andere wijken waar deze projecten lopen, vindt u op Wijken klaar voor de toekomst - Gemeente Leiden.