Hoe krijgt u Leidenaren in beweging?

Leiden wil dat meer mensen gaan sporten en bewegen en dat ook blijven doen. Om dat voor elkaar te krijgen, is in 2017 de subsidieregeling Sportstimulering in het leven geroepen. Die regeling liep vorig jaar af. Onlangs is door de gemeenteraad de aangepaste regeling Sportstimulering voor 2019 tot en met 2023 vastgesteld.

Ook de komende vijf jaar kunnen verenigingen, bedrijven en inwoners subsidie aanvragen als zij een goed idee hebben om Leidenaren meer te laten sporten en bewegen. Elk jaar vindt er één ronde plaats waarin 50.000 euro te verdelen is. Ideeën voor de ronde in 2019 moeten voor dinsdag 1 oktober worden ingediend. Voor de rondes in 2020 tot en met 2023 is de deadline 1 april.

Gebruikmaken van de regeling

Op www.leiden.nl/sportstimulering staat meer informatie over de regeling en de voorwaarden waar een aanvraag aan moet voldoen. Een externe adviescommissie adviseert de gemeente over alle aanvragen.

De belangrijkste spelregels zijn:

  • Het moet gaan om vernieuwing van het sportaanbod. We subsidiëren geen projecten die al worden uitgevoerd.
  • De subsidie is gericht op het structureel behalen van de beweegrichtlijn. We willen dat mensen gaan sporten en bewegen en dat ook blijven doen.
  • De subsidie is bedoeld voor het vergroten van de maatschappelijke rol van sportverenigingen.
  • De gemeente gaat uit van cofinanciering. Dat betekent dat de gemeente niet de totale kosten van een project betaalt. De aanvrager moet zelf minimaal een derde van de kosten bijleggen. Een aanvrager kan ook bij andere fondsen subsidie aanvragen, sponsors regelen of een bijdrage van deelnemers vragen.

Regeling sluit aan bij nieuw beleidskader

De aangepaste regeling Sportstimulering sluit aan bij ambities van het nieuwe beleidskader sport en gezondheid ‘Samen maken we de stad gezond en actief’. Op basis van de regeling kunnen subsidies worden verstrekt om nieuwe projecten en/of activiteiten te stimuleren die bijdragen aan het realiseren van de ambitie ‘Leidenaars bewegen voldoende’, de ambitie ‘de openbare ruimte is beweegvriendelijk’ en de ambitie ‘Leiden heeft aantrekkelijke, duurzame en multifunctionele sportvoorzieningen’.