Herontwikkeling Werninkterrein tot een levendige stadsbuurt

Het college van burgemeester en wethouders heeft het kaderbesluit Werninkterrein vastgesteld en legt het ter besluitvorming voor aan de gemeenteraad. Het is de wens van de gemeente om van het Werninkterrein een nieuwe Leidse buurt met 600 á 700 woningen en mogelijkheden om te werken en recreëren te maken.

Het Werninkterrein is al 10 jaar niet meer in gebruik. De wens om er een woonwijk te maken is er al jaren. Met het kaderbesluit komt dat een stap dichterbij. Op het Werninkterrein komen woningen voor veel verschillende doelgroepen met ook verschillende portemonnees. Er komt een breed scala aan woningtypes, zoals appartementen en eengezinswoningen. Van de woningen zijn minimaal 50% betaalbare woningen, waarvan 30% sociale huur, en de rest middenhuur of betaalbare koopwoningen. De andere helft zijn vrije sector woningen. Zo wordt Wernink een unieke, duurzame, levendige en leefbare stadsbuurt voor iedereen.

Wethouder Fleur Spijker (Duurzame Verstedelijking): “Met dit plan brengen we de plek tot leven. Het heeft even geduurd, maar als dit kaderbesluit straks is vastgesteld kunnen we ook echt verder om van het Werninkterrein een nieuwe Leidse buurt te maken.”

Voorzieningen

Door de mooie ligging aan het water biedt het gebied naast wonen ook ruimte voor watergebonden sport, ontspanning en recreatie. Er komt mogelijk kleinschalige buurtgerichte horeca en een Werninkzaal voor kunst, cultuur en maatschappelijke doeleinden. Onderzocht wordt of de oorspronkelijke fabrieksloods of in ieder geval de plek van de fabriek en de silo’s een (tijdelijke) bestemming als horecavoorziening kan krijgen.

De gemeente wil dat er weer gewerkt gaat worden op het terrein, daarom is er behoefte aan plekken voor flexibele werkconcepten en hoopt de gemeente dat er een vorm van ambachtelijke makerscentrum gecreëerd kan worden door creatieve en/of ambachtelijke werkruimtes.

Tunnel

Vanwege de geïsoleerde ligging van de locatie is het belangrijk om dit gebied goed bereikbaar te maken en te verbinden met de stad. Verschillende varianten voor verkeersontsluiting zijn onderzocht met als conclusie dat een tunnel onder het spoor naar de Hoge Mors in combinatie met herinrichting van de Amphoraweg de voorkeur heeft. De belangrijkste reden hiervoor is dat deze optie de nieuwe stadsbuurt het beste verbindt met de Mors en met alle voorzieningen daar op fietsafstand.

Samen maken we de stad

Bij het vormen van de gebiedsvisie is er een uitgebreid participatietraject gevoerd. Via het DoeMee platform hebben belanghebbenden enquêtes ingevuld en ideeën op de kaart gezet. Er is telefonisch spreekuur gehouden en een evenement(je) op het terrein waarbij omwonenden en andere belangstellenden hun voorkeur kon uitspreken over drie ruimtemodellen en kon aangeven wat men belangrijk vindt voor de nieuwe buurt. In overleg met ondernemers en eigenaren van het bedrijventerrein is nagedacht over de herinrichting van de Amphoraweg om te zorgen voor een veilige en goede verkeersafwikkeling.

In september 2020 werd al bekend dat het Rijk het Werninkterrein de woningbouwimpuls-subsidie heeft toegekend. De gemeenteraad is nu gevraagd het kaderbesluit vast te stellen. Voorafgaand worden deze stukken behandeld in de raadscommissie Stedelijke Ontwikkeling. Op 8 juni kunnen mensen hier inspreken. Naar verwachting vindt in juli de besluitvorming in de gemeenteraad plaats.