Gemeente stelt voorwaarden voor extra ruimte voor terrassen vast

Met ingang van 1 juni 12:00 uur kunnen terrassen weer open. Dat maakte de Rijksoverheid gisteravond bekend. Ook in Leiden wordt hard gewerkt aan de voorbereiding van de openstelling van de horeca. Het college heeft op basis van de wensen van de horeca een voorstel gemaakt dat met KHN Leiden is besproken. Volgende week zal hierover een formeel besluit  worden genomen.

Cafés en restaurants mogen binnen maximaal 30 gasten ontvangen op basis van reservering en na een checkgesprek vooraf waarin wordt ingeschat of een bezoek risico’s oplevert. In alle gevallen moeten mensen 1,5 meter afstand van elkaar houden (behalve mensen die tot 1 huishouden behoren) en heeft iedereen een zitplaats. Op terrassen geldt geen maximum aantal personen. Wel moet iedereen aan een tafel kunnen zitten.

Gemeente Leiden is in gesprek met horecaondernemers, belangenverenigingen zoals bijv. Centrummanagement en met omwonenden om te kijken of en waar er tijdelijk extra ruimte gecreëerd kan worden voor terrassen door gebruik te maken van beschikbare openbare ruimte. Het college heeft aangegeven mee te willen werken aan mogelijkheden waardoor gasten van horecaondernemers 1,5 meter uit elkaar kunnen zitten (zoals tijdelijke doorzichtige terrasschermen  en meer vierkante meters terras in de openbare ruimte) zodat in de zomer van 2020 nog omzet gemaakt kan worden.

Voorwaarden

Het college heeft een aantal voorwaarden genoemd waaraan idealiter moet worden voldaan:

  1. de veiligheid van de gasten en de doorgang voor de hulpdiensten moet gewaarborgd zijn;
  2. er moet een gelijk speelveld zijn voor de ondernemers waarin de schaarse ruimte zoveel mogelijk eerlijk wordt verdeeld;
  3. de verruiming is van tijdelijke aard;
  4. de verruiming moet op korte termijn ingaan, bij voorkeur wanneer de terrassen weer open mogen;
  5. voor eventuele overlast/lawaai is aandacht.

Aanvragen

Afgelopen weken heeft gemeente Leiden horecaondernemers gebeld met de vraag of zij behoefte hebben aan een tijdelijke uitbreiding van het terras met ingang van 1 juni a.s.. Ondernemers is gevraagd hiervoor voor 18 mei jl. een aanvraag in te dienen, zodat de vergunning 1 juni in kan gaan. Gisteravond had de gemeente 131 aanvragen voor een tijdelijke terrasuitbreiding ontvangen en 13 aanvragen voor een terras voor ondernemingen die nog geen terras hebben. De gemeente verwacht nog tientallen extra aanvragen de komende dagen. Ook voor de aanvragen terrasuitbreiding die later binnenkomen doet de gemeente haar uiterste best de vergunningen uiterlijk 1 juni te verlenen. Aanvragen voor nieuwe terrassen worden eerst nog met de raad besproken.

Kosten en sluitingstijden

Het college is bereid om af te zien van extra precariobelasting in geval van het toestaan van extra ruimte voor terrassen. Daarnaast zal het college geen leges in rekening brengen voor de kosten van de vergunning van het extra terras. De huidige sluitingstijden op de huidige terrassen blijven van kracht. Strikt genomen mogen terrassen open zijn tussen 06.00 uur en respectievelijk 24.00 uur (zo t/m do) en 01.30 uur (vrij en za). Bij een buitentemperatuur van 28 graden en hoger is de sluitingstijd 01.00 uur (zo t/m do) en 02.00 uur (vrij en za).