Gemeente Leiden tekent regenboogconvenant met OCW

De gemeente Leiden blijft zich de komende jaren gericht inzetten voor de emancipatie en acceptatie van lhbtiq+ inwoners. Op 29 september ondertekende wethouder Yvonne van Delft op een bijeenkomst in Ede hierover een intentieverklaring met het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Net als 54 andere Regenboogsteden krijgt Leiden een financiële bijdrage van dit ministerie om het lokale lhbtiq+ emancipatiebeleid te versterken.

De emancipatie en acceptatie van lhbtiq+ personen in Nederland vertoonde de afgelopen decennia een positieve ontwikkeling. Helaas heeft deze tendens de laatste jaren niet krachtig doorgezet, blijkt uit Nederlands en Europees onderzoek. Zo stagneert het aantal Nederlanders dat positief staat tegenover lhbtiq+ personen en ligt - bijvoorbeeld - zichtbare intimiteit tussen mensen van gelijk geslacht nog uiterst gevoelig. 

Geld voor emancipatiebeleid 

Beleid om de emancipatie van lhbtiq+ personen te versterken blijft hard nodig, vindt minister Dijkgraaf van OCW, die verantwoordelijk is voor emancipatiebeleid. Hij zet daarom voor de periode van 2023-2026 de aanpak Regenboogprogramma voort met de zogeheten Regenboogsteden. De gezamenlijke ambitie is om de acceptatie van lhbtiq+ personen te laten toenemen onder de gehele bevolking. Volgens OCW is daarbij extra aandacht nodig voor jongeren, ouderen en in kringen waar lhbtiq+ zijn nog een taboe is. Vooroordelen, discriminatie, intimidatie en geweld tegen lhbtiq+ personen moeten afnemen. Lhbtiq+ personen moeten zich meer gesteund voelen, veilig en weerbaar op school, op straat, op het werk, in de zorg en thuis, in de sport en in hun eigen sociale kring, zei Dijkgraaf vorig jaar op een Regenboogcongres in Utrecht.

Wethouder Yvonne van Delft van emancipatie: “In Leiden onderschrijven we wat minister Dijkgraaf beoogt. We hebben onlangs een onderzoek uitgevoerd om meer zicht te krijgen op de acceptatie, welzijn en veiligheid van de LHBTIQ+ gemeenschap in Leiden. Het geld dat OCW beschikbaar stelt voor de Regenboogsteden zal in Leiden dan ook gebruikt worden om met de uitkomsten van dit onderzoek aan de slag te gaan en een actieplan op te stellen”. 

Doelen bereiken 

Tijdens een bijeenkomst in de gemeente Ede, op 29 september, tekenden de Regenboogsteden een intentieverklaring waarin zij verklaren dat ze hier de komende jaren verder mee gaan. Elke gemeente legt daarbij eigen accenten en zet ook eigen middelen in om lokale doelen te bereiken. 
De gemeenten wisselen onderling uit over aanpak, of trekken samen op met de provincie. Bij de uitvoering van lokaal beleid werken ze samen met lokale en regionale organisaties zoals COC’s, antidiscriminatiebureaus of welzijnsorganisaties. 
Voor het opstellen en uitwerken van plannen en bij de uitvoering van beleid, kunnen gemeenten een beroep doen op kennisinstituut Movisie. Bij deze organisatie, die al sinds 2008 kennis en ondersteuning biedt aan gemeenten, is veel kennis aanwezig over zeer uiteenlopende aspecten van het lhbtiq+ beleid.  

Momenteel zijn er 55 Regenbooggemeenten die meedoen aan het programma van het ministerie van OCW. De gemeenten Ede en Apeldoorn zijn de laatst toegetreden gemeenten. 
Naast de 55 Regenboogsteden die een convenant tekenen met het ministerie van OCW zijn er nog andere gemeenten die zich Regenbooggemeenten noemen, maar die niet meedoen aan het programma.