Gemeente Leiden streeft naar meer inclusie en acceptatie voor LHBTIQ+ gemeenschap

Er zijn positieve ontwikkelingen in het open kunnen zijn over seksuele voorkeur en genderidentiteit, maar dit is in Leiden nog niet voor iedereen en overal vanzelfsprekend. Jongeren ervaren soms nog moeilijkheden in het open zijn naar hun ouders, en oudere LHBTIQ+ Leidenaren hebben te maken met vooroordelen in zorginstanties. Dit blijkt uit een verkennend onderzoek dat de gemeente Leiden heeft laten uitvoeren door Bureau51 naar de ervaren acceptatie, veiligheidsbeleving en welzijn van Leidse LHBTIQ+ gemeenschap.

Dit onderzoeksrapport, gebaseerd op interviews met 65 Leidse LHBTIQ+ individuen, biedt waardevolle inzichten in de huidige situatie en uitdagingen waar de LHBTIQ+ gemeenschap in Leiden mee te maken heeft. De bevindingen tonen aan dat Leiden vooruitgang heeft geboekt op het gebied van acceptatie, maar dat er nog steeds uitdagingen zijn om een inclusieve stad te worden voor de LHBTIQ+ gemeenschap.

Acceptatie en tolerantie

Er blijkt ook een verschil te zijn in acceptatie binnen de LHBTIQ+ gemeenschap, waarbij sommige subgroepen meer acceptatie van de Leidenaar ervaren dan anderen. Er is meer acceptatie over de openheid over seksuele voorkeur, dan over genderidentiteit. De gemeente en andere grote werkgevers in Leiden worden nog niet als inclusief ervaren door de LHBTIQ+ gemeenschap. De acceptatie is groter onder Leidenaren die jonger zijn dan 65 jaar, niet-religieus, hoger opgeleid en vrouw. Zij worden milder, toleranter en ruimdenkender genoemd. De meerderheid van de Leidenaren vindt het normaal als iemand biseksueel is. Dit ligt nog wat moeilijker in sommige wijken en onder oudere inwoners.

Wethouder Yvonne van Delft: "Wij streven ernaar om Leiden een stad te maken waar iedereen mee kan doen en zichzelf kan zijn, waar acceptatie en respect vanzelfsprekend zijn, ongeacht seksuele voorkeur of genderidentiteit. Acceptatie door je nabije omgeving leidt tot een hogere mate van welzijn, terwijl negatieve reacties en intolerant gedrag begrijpelijkerwijs tot verminderd welzijn leiden. Dit rapport geeft ons waardevolle inzichten en we zullen samen met de stad actie ondernemen om de uitdagingen aan te pakken en de LHBTIQ+ gemeenschap beter te ondersteunen."

Actieplan

De gemeente Leiden zet zich in voor een inclusieve stad voor alle inwoners. Op 21 september is het conceptrapport besproken tijdens een netwerkbijeenkomst met diverse partijen uit de stad, waaronder COC Leiden en Incluzio. In de komende maanden zal de gemeente samen met het netwerk een actieplan maken op basis van de resultaten uit dit rapport.

Wethouder Yvonne van Delft: “De LHBTIQ+ emancipatie in Leiden is nog niet voltooid. We moeten verdere stappen nemen om de inclusieve stad te worden die we willen zijn. We willen dit thema borgen binnen de gemeentelijke organisatie en nauw samenwerken met diverse organisaties en bedrijven om de LHBTIQ+ gemeenschap beter te ondersteunen, discriminatie te verminderen en meer bewustwording te creëren over diversiteit in seksuele oriëntatie en genderidentiteit”.