Gemeente legt ontwerpbestemmingsplan Humanities Campus ter inzage

Het college van burgemeester en wethouders heeft het ontwerpbestemmingsplan Humanities  Campus voor zienswijzen vastgesteld. Het ontwerpbestemmingsplan ligt van 2 april t/m 13 mei ter inzage.

De Universiteit Leiden wil een binnenstadscampus ontwikkelen. De Faculteit Geesteswetenschappen, gehuisvest in diverse gebouwen van het Witte Singel-Doelencomplex in de binnenstad van Leiden, kampt met ruimtegebruik in de verouderde gebouwen die veel onderhoud vergen. In de toekomst wil de faculteit moderne faciliteiten en ruimte blijven bieden aan onderwijs en onderzoek van wereldniveau.  Paul Dirkse (wethouder Kennis en Onderwijs): “De ontwikkeling van de Humanities Campus is van strategisch belang voor de stad. Een krachtige, mondiaal onderscheidende Faculteit Geesteswetenschappen in de directe nabijheid van waardevolle collecties van musea als Oudheden, het Sieboldhuis en Volkenkunde, en de academische, unieke collecties van de Universitaire Bibliotheek aan de Witte Singel, versterkt de positie van Leiden als internationale Kennisstad en is belangrijk voor de welvaart en het welzijn van de stad. Met de ontwikkeling van deze binnenstadscampus wordt het gebied zichtbaar opgeknapt en groener, toegankelijker, opener en veiliger, ook voor bezoekers. De Humanities Campus wordt een volwaardig onderdeel van de binnenstad en van het Singelpark.”

Onderdelen plan

Het plan voor de ‘Humanities Campus’ omvat de renovatie en verbouwing van een aantal faculteitsgebouwen, de sloop van het Lipsiusgebouw, de nieuwbouw van een centraal onderwijsgebouw, een nieuw gebouw met studentloketten (nu gevestigd in de Kaiserstraat, in het Plexusgebouw), de aanleg van een groen centraal plein, de herinrichting van de straten in het gebied en de verwerving en sloop van het Doelencomplex van woningcorporatie De Sleutels. Voor de bewoners van deze woningen is door de Universiteit Leiden, De Sleutels en de gemeente Leiden een herhuisvestingsplan gemaakt. Dit omvat onder andere een sociaal plan voor de verhuizing en drie compensatielocaties elders in de binnenstad en één compensatielocatie net buiten het centrum waaruit de bewoners kunnen kiezen.

Openbaar groen plein met horeca

De Humanities Campus ligt middenin het Singelpark. De openbare ruimte in het gebied wordt zo ingericht dat wandelaars hun route via de Humanities Campus, langs de Witte Singel kunnen vervolgen. Op dit moment loopt de Singelparkroute nog achter het Lipsiusgebouw langs. Onderdeel van het stedenbouwkundig plan is een centraal groen plein met een horecagelegenheid met een terras op het plein. Het plan is deze horecagelegenheid toegankelijk te maken voor iedereen. Het centrale plein wordt zo een rustpunt in het Singelpark. Tot slot wordt er een nieuwe brug over de Witte Singel aangelegd.

Stedenbouwkundig plan

Op 17 oktober 2019 heeft de gemeenteraad besloten om het stedenbouwkundig plan voor deze ontwikkeling vast te stellen. Dit stedenbouwkundig plan vormt de basis van het  ontwerpbestemmingsplan dat nu dus door het college is vastgesteld.

Ter inzage

Het ontwerpbestemmingsplan ligt van 2 april t/m 13 mei ter inzage op www.ruimtelijkeplannen.nl en de website van de gemeente Leiden. Meer informatie over de Humanities Campus: www.universiteitleiden.nl/humanities-campus.