Gemeente en Vrienden van het Singelpark zetten samenwerking voor

Het Singelpark, het kilometerslange groene stadspark om het historische centrum van Leiden, is van, voor én door de inwoners van Leiden. De intensieve samenwerking tussen de gemeente en de Stichting Vrienden van het Singelpark onderstreept dit uitgangspunt. Beide partijen hebben voor de komende jaren afgesproken de samenwerking voort te zetten met de ondertekening van het samenwerkingsconvenant 2021-2025.

Het Singelpark is voor een groot deel gerealiseerd: alle projecten van fase 1 zijn inmiddels klaar. In 2020 hebben de gemeente en de Vrienden invulling gegeven aan een tweede fase van projecten om het Singelpark verder te verbeteren. De nieuwe groene ontwerpen voor de Jan van Houtkade en het Veerplein maken hier bijvoorbeeld deel van uit. Ook de komende jaren willen de gemeente en De Vrienden samen blijven werken aan het Singelpark. Daarom zijn nieuwe afspraken gemaakt over de onderlinge samenwerking.

Ashley North, wethouder Duurzaamheid, Mobiliteit en Beheer Openbare Ruimte, is blij met de voortzetting van de samenwerking. “Door als gemeente samen met de Vrienden op te trekken in de ontwikkeling en het beheer van het Singelpark creëren we de beste omstandigheden zodat iedereen volop van het park kan genieten. Sinds 2014 is deze samenwerking van grote toegevoegde waarde geweest. Er ligt nu een prachtig Singelpark, een uniek speel- en wandelgebied. De komende jaren wordt het rondje nog completer, het park nog groener en gaan we ons samen inzetten om al dit moois te behouden.” 

Publiek beheer

Waar in de afgelopen jaren binnen de samenwerking de nadruk lag op de ontwikkeling van het Singelpark, verschuift die nu richting het beheer en de programmering van het park. Steeds meer delen van het Singelpark worden onderhouden door vrijwilligers van de Vrienden van het Singelpark. Ze werken hiervoor samen met veel lokale organisaties. De ambitie is om dit publieke beheer de komende jaren verder uit te breiden.

Alexander Geertsema, voorzitter van de Stichting Vrienden van het Singelpark, is tevreden met het bereikte resultaat in het convenant. “Het succes van het Singelpark staat of valt met samenwerking in Leiden. Voor de komende samenwerkingsperiode zien wij mogelijkheden om te werken aan de biodiversiteit, vormen van co-creatie met Leiden in brede zin en andere experimenten, die ervoor zorgen dat het Singelpark het mooiste en spannendste park van Nederland blijft. De Vrienden doen dit met inzet van al hun vrijwilligers, zonder wie dit niet mogelijk is.”

Kijk op Singelpark - Gemeente Leiden voor meer informatie over het Singelpark. Op Het Singelpark - Vrienden van het Singelpark vindt u ook veel informatie over het park.