Geen overeenstemming gemeente Leiden en ABB Bouwgroep over ontwikkeling Werninkterrein

De gemeente Leiden heeft met ontwikkelaar ABB Bouwgroep geen overeenstemming kunnen bereiken over de ontwikkeling van het Werninkterrein tot levendige stadswijk met diverse voorzieningen. Dit betekent dat de gemeente geen anterieure overeenkomst met ABB  Bouwgroep kan sluiten op basis van de vastgestelde gebiedsvisie en het ontwerpbestemmingsplan. Het ontwerpbestemmingsplan kan niet worden vastgesteld, waardoor er niet op korte termijn met de bouw wordt begonnen.

Van 24 februari tot en met 7 april jl. heeft het ontwerpbestemmingsplan ter visie gelegen. In de afgelopen maanden heeft de gemeente hard gewerkt om met ABB over de ontwikkeling tot overeenstemming te komen en om tot een anterieure overeenkomst te komen. Dit is helaas niet gelukt.

Teleurstelling voor de gemeente

Uitgaande van de kaders uit de gebiedsvisie en het ontwerp bestemmingsplan, heeft de gemeente zich maximaal ingezet om tot een haalbare ontwikkeling en overeenstemming te komen. Dat is ondanks alle inzet niet gelukt. Voor de gemeente Leiden is dit een grote teleurstelling. Op dit moment vindt ABB de risico’s voor de ontwikkeling van verschillende onderwerpen uit de gebiedsvisie en het ontwerpbestemmingsplan te groot en wil de ontwikkelaar daar geen verdere financiële verplichtingen voor aangaan.

Mogelijke samenwerkingsvormen

De gemeente gaat de komende maanden bekijken welke mogelijke samenwerkingsvormen er zijn om het Werninkterrein te gaan ontwikkelen en wordt er nagedacht welke positie de gemeente wil gaan innemen met betrekking tot het ontwikkelproces.

De zienswijzen die de gemeente heeft ontvangen op het ontwerp bestemmingsplan, worden meegenomen in die overwegingen. Het college van burgemeester en wethouders legt in het najaar een voorstel voor het vervolg voor aan de gemeenteraad.