Gebiedspaspoort Hart van de Merenwijk

Niet bouwen in het park

Het concept voor het Gebiedspaspoort Hart van de Merenwijk is vastgesteld. In overleg met de Merenwijkers is de afgelopen maanden aan dit gebiedspaspoort gewerkt, dat de ambitie en de uitgangspunten beschrijft voor de herontwikkeling van De Kopermolen en omgeving.

“Een moderner en gezelliger winkelgebied met veel ruimte voor groen.” Dat is de belangrijkste ambitie voor de vernieuwing in het hart van de Merenwijk. In het gebied komen ontmoetingsplekken, zowel buiten als binnen in het winkelcentrum. De Kopermolen wordt vernieuwd en krijgt een groen dak. Op verzoek van de Merenwijkers wordt er niet in het Merenwijkpark gebouwd. Wel geeft het conceptpaspoort aan dat er 150 extra woningen gebouwd kunnen worden, langs de Ketelmeerlaan en of op het winkelcentrum. De gemeente wil hiermee het woningtekort, vooral van starters en senioren, tegengaan.

De hoogte van de mogelijke nieuwbouw sluit aan bij de bestaande bebouwing in de omgeving (4 tot 8 woonlagen). Op 1 plek wordt in het conceptgebiedspaspoort een hoogte van 18 lagen mogelijk gemaakt. Een belangrijk element is groen en duurzaamheid. De openbare ruimte in het gebied wordt groener (een duidelijke wens van veel Merenwijkers) en nieuwbouw wordt energiearm of -neutraal.

Het paspoort is het resultaat van het Denk en Doe Mee traject dat dit najaar in de Merenwijk heeft plaatsgevonden. In september en oktober dachten ruim 1700 Merenwijkers mee over de vernieuwing van het gebied. Op 17 december is er een informatiebijeenkomst in Wijkcentrum Op Eigen Wieken over het conceptgebiedspaspoort. Daarna kunnen Merenwijkers en andere belanghebbenden gedurende drie weken op het concept reageren.

Nadat de gemeente alle reacties heeft verzameld, wordt het gebiedspaspoort nog een keer aangepast. Daarna wordt het gebiedspaspoort via het college van burgemeester en wethouders aan de gemeenteraad aangeboden.

Het conceptgebiedspaspoort en het participatieverslag zijn na te lezen op www.leiden.nl/kopermolen